Cena pro učitele němčiny

1. cena: 20.000 Kč

Lucie Čechová, ZŠ Lingua Universal / Contexta – jazyková škola, Litoměřice
Projekt: „Egal wer und wo du bist, Deutsch ist nie ein Mist“  


1. Preis Vítězka letošního ročníku soutěže o nejlepšího učitele německého jazyka své žáky v hodinách motivovala tím, že je aktivně zapojovala do tvorby vyučování. Žáci se tak podíleli na tvorbě učebních pomůcek (např. zpracovávali sportovní slovníček), učili se prostřednictvím účasti na soutěžích projektu „Deutsch im praktischen Leben“ („Němčina v praktickém životě“) a na cesty do několika německých spolkových zemí se připravovali rešeršemi a různými projekty. „Pokud chceme žáky motivovat, musíme být v první řadě motivováni také my sami a musíme umět nabídnout opravdu kvalitní a zajímavé vyučování,“ říká Lucie Čechová. Její projekt „Egal wer und wo du bist, Deutsch ist nie ein Mist“ (česky lze převést jako „Všichni vědí: němčina není žádná kravina“) jedinečným způsobem ukazuje, jak lze žáky pro němčinu nadchnout, pokud člověk pracuje s velkým nasazením a má skvělé nápady.

2. cena: 15.000 Kč

Olga Thamová, Gymnázium J. V. Jirsíka (GJVJ), České Budějovice
Projekt: „Německý den na Gymnáziu J. V. Jirsíka“


2. Preis Olga Thamová chtěla u svých studentů vzbudit větší zájem o německý jazyk, a tak na svém gymnáziu uspořádala u příležitosti Dne německé jednoty „Německý den“. Studenti formou her a kvízů zpracovávali nejrůznější témata z kultury, hudby, filmu, historie nebo reálií – např. o slavných německých vědcích z oborů fyziky, matematiky a informatiky. Představení „Důležité okamžiky německé historie“ studenti nastudovali v hodinách dějepisu. Na „Německý den“ byli na gymnázium pozváni také studenti z partnerské školy z bavorského města Cham a němčina byla v tento den vyhlášena jako jediný dorozumívací jazyk. Tímto prvním „Německým dnem“ byla založena nová tradice, jejíž hlavní smysl je zvýšit motivaci studentů a studentek gymnázia o němčinu a Německo. Projekt Olgy Thamová ukázal, že učení cizího jazyka může být zábavné i poučné zároveň.

3. cena: 10.000 CZK

Miloslava Hodánková, Gymnázium, Sušice
Projekt: „25 let od sametové revoluce a pádu Berlínské zdi – objevujeme kulturní dědictví, krásy přírody a současnost“


3. Preis Miloslava Hodánková se svým projektem „25 let po sametové revoluci a pádu Berlínské zdi – objevujeme kulturní dědictví, krásy přírody a současnost“ získala 3. místo. Projekt se uskutečnil v rámci partnerství mezi Gymnáziem Sušice v České republice a střední školou Realschule Bad Kötztingen v Německu.
Studenti si v rámci projektu prohloubili znalosti historie, kultury a přírodních krás obou zemí. V centru pozornosti přitom stály události roku 1989, který se významně zapsal do dějin Česka i Německa. Při návštěvě německých studentů v Praze se probíralo téma uprchlíků z NDR v zahradě Velvyslanectví Spolkové republiky Německa a protestní demonstrace proti komunistickému režimu na Václavském náměstí. Výsledky projektu byly zdokumentovány prostřednictvím fotografií, referátů a dokumentárních filmů, které byly nakonec představeny na dni otevřených dveří.

4. cena: čtyřtýdenní stipendium na jazykový kurz v Německu

Hana Hrochová, Bischöfliches Gymnasium Brno
Projekt: „Kuchařská show“


4. Preis 4. cenu v soutěži a 4-týdenní stipendium na jazykový kurz v Německu porota udělila Haně Hrochové z Biskupského gymnázia v Brně. Se svými studenty zrealizovala projekt nazvaný „Kuchařská show“. Studenti spolupracovali se studenty z Polska, vyměňovali si recepty, podle kterých vařili, natáčeli videa a vymýšleli vlastní recepty. Projekt umožnil nejen vznik mezinárodních přátelství, ale také práci s digitálními médii, studenti si rozšířili slovní zásobu v novém oboru a užili si kreativní práci. Hana Hrochová dokázala prostřednictvím řady praktických úkolů přenést nadšení z německého jazyka i na své studenty.

5. cena: 2-týdenní stipendium na vzdělávací seminář rakouského Ministerstva školství a žen, program „Kultura a jazyk“

Martina Malečková, ZŠ a MŠ Prostějov
Projekt: „H@nd in H@nd“


5. Preis Martina Malečková se svým projektem  H@nd in H@nd (česky: „Ruku v ruce“) letos vybojovala 5. místo. Jako cenu získává stipendium na vzdělávací seminář rakouského Ministerstva školství a žen, program „Kultura a jazyk“. Žáci v rámci projektu vytvořili společně s žáky z Polska a z Řecka virtuální ostrov, na kterém platily specifické zákony. Nejprve žáci ostrovu vymýšleli logo a hymnu. V dalších fázích projektu se žáci věnovali tématům jako rodina, povolání a životní prostředí. Svou kreativitu si naplno vyzkoušeli, když vytvářeli podobu ostrova. Na závěr projektu se přes skype uskutečnila telefonní konference mezi všemi partnery projektu.