Cena pro učitele němčiny
Vítězky a jejich žáci 2017

1. cena: 20.000 Kč

Paní Drahoslava Hauserová a její žáci, ZŠ a MŠ Záhoří, Záhoří u Písku
Společně s žáky plánovaný výukový projekt: „Milovat perníčky! - analogové a offline jazykové setkání“

Vítězové 2017

Paní Hauserová a její žáci porotu nadchla svým projektem „Milovat perníčky!“ a hravou metodou kulturní a jazykové výměny. Plánování oceněného projektu sahá od vytvoření individuálního slovníčku přes sbírání receptů na perníky až po návštěvu perníkářské dílny v Norimberku. Protože žáci a žačky mají navíc kontakt s jednou montessori školou v Norimberku, probouzí se v nich neustále zvědavost a motivace sbírat slova a věty, které jsou pro výměnu potřeba. Paní Hauserová přitom svým žákům skýtá dostatek svobody pro vlastní vyjádření a realizaci – někteří žáci chtějí dokonce psát cestovní deník – a podporuje je při překládání a třídění slovíček podle témat.

2. cena: 15.000 Kč

Paní Klára Těšiková a její žáci, Sunny Canadian International School, Jesenice   
Společně s žáky plánovaný výukový projekt: „Projekt živě“

Vítězové 2017

Naplánovat výlet, to může být celkem dost práce! „Projektem živě“ se to paní Těšíková pokusila svým žákům předat tím, že jim předala roli projektových plánovačů. Plánování obnáší různé aktivity jako „Zábava“, „Kultura“, „Doprava“ a „Finance“ a každý z žáků si může vybrat organizační téma, které ho zajímá, přičemž výsledkem by měl být třídenní výlet do Řezna. V plánu byla návštěva Institut slavistiky na Univerzitě v Řeznu s přednáškou připravenou jedním z žáků na téma podobnosti jazyků, dále návštěva Tandem koordinačního centra v Řeznu, Audi museum v Ingolstadtu, aby se žáci více dozvěděli o německém automobilovém průmyslu. Návštěva německého města může mít mnoho efektů: kromě školení organizačních schopností se žáci seznámí s německo-českou jazykovou výměnou.

3. cena: 10.000,00 Kč

Paní Yveta Petersová a její žáci, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm                                                
Společně s žáky plánovaný výukový projekt: „Němčina 8 krát jinak“

Vítězové 2017

Protože němčina v různých regionech může znít různě, rozhodla se paní Petersová k tomu, že ve vyučování němčiny proberou různé dialekty. Jakožto interaktivní výsledek vzniklo video, které prezentuje tyto poznatky o dialektech v německy mluvících zemích. Jaké to je se nevyznat v cizí zemi a ptát se na cestu jiným jazykem, to žáci zachytili ve scénáři a nakonec složitě zachytili pomocí filmu. Nešlo přitom pouze o formulování dialogů, ale důraz byl kladen i na použití fotek osmi pamětihodností jakožto pozadí ve videu. Vzniklé video může sloužit společně s příslušnými pojmy jako výukový materiál i pro další třídy a motivovat k navštívení německých měst i přes jazykovou bariéru.

4. cena: 5.000,00 Kč

Paní Martina Hubáčková a její žáci, Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, Pohořelice                                               
Společně s žáky plánovaný výukový projekt: „Neobyčejné cestování Dolním Rakouskem“


Vítězové 2017
V tomto projektu jde rovněž o cestování do německy mluvících zemí, které se koná pod vedením paní Hubáčkové: Dolní Rakousko je jakožto blízká pohraniční oblast turistickým cílem a zajímavým tématem pro žáky, co se učí německy. V rámci individuální práce si každý žák směl vybrat jednu pamětihodnost mezi výchozím bodem Pohořelicemi a cílovým bodem Vídní a tu následně představit jakožto návrh prohlídky. Ze všech návrhů vznikla cestovní brožura pro Dolní Rakousko, doplněná o rakouská jídla a doplněná o plán cesty. Práce s digitálními médii byla rozšířena o vlastnoručně namalovanou mapu trasy.

Zvláštní cena NIDV

Paní Veronika Karpelesová a její žáci, Gymnázium Heyrovského, Praha
Společně s žáky plánovaný učební projekt: „Se zpěvem to jde líp!“


Vítězové 2017
Zvláštní cenu získává paní Karpelesová a její žáci za nazkoušení německých dětských písní, které mají ulehčit osvojení si německého jazyka. Tím, že si žáci písně vybrali společně sami a při nazkoušení je opakovali se lépe naučili slovíčka a navíc zažili spoustu zábavy při pravidelném zpívání písní. Poté byly nazkoušené písně prezentovány ve formě malého divadelního představení, kvůli čemuž se předtím ve výtvarné výchově vyrobily jednotlivé předměty. Kvůli rodičovskému sdružení se navíc vytvořily plakáty a videozáznam, aby se projekt mohl prezentovat rodičům a vedení školy. Aby byl učební efekt garantovaný, psal se během vyučování němčiny test na doplnění chybějících výrazů a vytvořen sešit s názvem „Dětské písně“ pro všechny žáky.