Publikace

Programový přehled březen-duben 2017

Programový přehled březen-duben 2017 © Goethe-Institut
Vztahy mezi Německem a Českou republikou jsou nyní lepší než kdy dříve. To platí pro všechny oblasti: pro politiku, hospodářství, vědu, především ale také pro kulturu. Česko-německé kulturní jaro 2017, které je kulturní iniciativou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, chce oslavit tento úspěch 20 let po podepsání Česko-německé deklarace v roce 1997.
 
Náš program staví do popředí témata umění a kultury, mládeže, inovací a diverzity. Zrodí se tak kreativní směs tzv. vysoké a každodenní kultury, a to v Praze a v mnohých dalších městech.
 
Vítejte ke speciálnímu okamžiku kulturního setkávání našich zemí!
 
Berthold Franke, ředitel institutu
 
Programový přehled si můžete stáhnout či objednat jeho zasílání poštou. Můžete také odebírat náš elektronický Newsletter.

Rub a líc. Umělecké intervence v pražském Goethe-Institutu

Michael Jäger, Antje Schiffers & Thomas Sprenger, Julia Schmid, Heike Weber a Sascha Weidner vytvářeli od roku 2011 umělecké intervence, které dialogicky reagují na budovu, na město Prahu, na kulturní a společenský kontext a na úlohu Goethe-Institutu.

Projekt Rub a líc doplňuje publikace v němčině a češtině, která vznikla s laskavou podporou Aloys F. Dornbracht GmbH & Co KG.


Goethe-Institut (vyd.): Drinnen und Draussen / Rub a líc. 122 s., česky a německy. Praha, 2012.
Zdarma na rozdání
ISBN 978-3-939670-83-4 
S laskavou podporou německého Ministerstva zahraničních věcí.