Diskuse „Slušnost, svoboda, tolerance“ - Žurnalistika a politické zpravodajství

Tiskový průkaz Eriky Mann coby akreditované zpravodajky z Norimberku Zdroj: Münchner Stadtbibliothek / Monacensia

Út, 11.05.2021

19:00

Online

Tiskový průkaz Eriky Mann coby akreditované zpravodajky z Norimberku

„Jediným ‚principem‘, kterého se držím, je moje tvrdošíjná víra v některé základní morální ideály – v pravdu, čest, slušnost, svobodu a toleranci,“ napsala Erika Mann ve svém autobiografickém textu Ausgerechnet Ich (Zrovna já) z roku 1943. Za svého života tyto demokratické ideály důsledně hájila – jako autorka, kabaretistka a zejména jako válečná reportérka. Ale jak jsou na tom tyto hodnoty a principy dnes? O tom chceme hovořit v řadě veřejných debat.
 
Jakou roli hraje válečná reportáž v dnešní mediální krajině? Jaké hranice a šance vznikají pro politické zpravodajství, zvláště s ohledem na podporu demokratických hodnot a na důsledné vystupování proti totalitním a autoritativním režimům?
 
Diskuse se koná v rámci doprovodného programu výstavy věnované Erice Mann a povede ji Petr Brod se Sonjou Zekri a Davidem Vaughanem.

Akce se bude konat na platformě Zoom, kde bude k dispozici také simultánní tlumočení do češtiny. 
Meeting ID: 932 8960 1778
Kenncode: 739320
Diskuse bude zároveň živě přenášena na facebookovém profilu Goethe-Institutu.
 
Sonja Zekri, 2015-2020 vedoucí kulturní rubriky listu Süddeutsche Zeitung, od října  2020 kulturní korespondentka Süddeutsche Zeitung v Berlíně. Působila mimo jiné jako válečná reportérka v Sýrii.
 
David Vaughan je bývalý korespondent BBC v Praze, vedoucí zahraniční rubriky Českého rozhlasu a docent žurnalistiky na Anglo-americké vysoké škole v Praze.
 
Moderace se ujme Petr Brod, zkušený novinář (Radio Svobodná Evropa, BBC), který žil dlouhá léta v Německu.
 
Tento pořad vznikl ve spolupráci s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Zpět