Přednáška a diskuze HEINZ BUDE - „Okamžik populismu: strach, nenávist, naděje"

Po, 23.05.2016

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Příspěvek v rámci série přednášek s názvem "Kritikmaschine" na konferenci "Současný populismus v Evropě: dopady na politickou sféru"

Radikalizace, renacionalizace a populismus patří k největším výzvám liberálních demokracií v Evropě. Abychom dynamice populistických strategií projevujících se různě v jednotlivých evropských společnostech lépe porozuměli, musíme se nejprve zamyslet nad tím, jak populističtí politici využívají současné migrační krize, ale také geopolitických událostí, terorismu, ekonomických a sociálních problémů a nedostatku solidarity mezi členskými státy EU. To si klade za cíl druhá pražská Konference o současném populismu. Dalším důležitým aspektem je pronikání populismu do politického diskurzu, a s tím spojený přesun celé politické struktury uvnitř EU. Konference se věnuje analýzám porovnávajícím jednotlivé země EU, ve kterých populismus figuruje jako významný politický trend.
 
Prof. Dr. Heinz Bude
(narozen 1954) je jedním z nejvýznamnějích sociologů v Německu a jedním z hlavním řečníků konference. Od roku 2000 je členem katedry Makrosociologie na Univerzitě v německém Kasselu. Mezi stěžejní témata jeho výzkumu patří výzkum generací a trhu. Jeho přednáška bude zasazena do kontextu jeho nejnovější publikace  Das Gefühl der Welt: Über die Macht von Stimmungen".
Svým příspěvkem zahájí večerní panelovou diskuzi na téma "Dopady populismu na současné politické systémy". Moderování se ujme Eva van de Rakt (Heinrich-Böll-Stiftung Praha). Dalšími hosty budou András Bozóki (Středoevrospká Univerzita Budapešť), Petr Drulák (Politický tajemník ministra zahraničních věcí) a Daina Malová (Univerzita Komenského v Bratislavě).

Přednáška a diskuze jsou součástí veřejně přístupné sekce, na kterou není nutné se registrovat. Vstup je volný. Před návštěvou ostatních částí konference je nezbytné zaslat registrační email na následující adresu.


Přednáška Heinze Budeho je součástí globální série přednášek pod názvem „Kritikmaschine“, pořádaných pod záštitou Goethe-Institutu a jednoho z nejvýznamějších německých kulturních magazínů Kursbuch. V rámci této řady promluví mimo jiné žurnalistka Meredith Haaf o novém feminismu, architekt Friedrich von Borries se bude věnovat politickému designu, spisovatel Wolfgang Bauer nastíní problematiku uprchlictví, historička Sabine Donauer se zamyslí nad tématem práce v digitální společnosti a sociolog a vydavatel magazínu Kursbuch Armin Nassehi se bude zabývat kritikou společnosti. Nejrůznější odborníci ze zemí, ve kterých Goethe-Institut působí, budou na přednášky reagovat. Přednášková řada si dává za cíl vzájemně konfrontovat odlišné úhly pohledu, hledat nové odpovědi, ale i nové otázky.

Kompletní program konference ke stažení níže:

Zpět