FRITZ BAUER VE FILMU

Smrt na splátky Foto: Stefan Moses © CV Films

Muž v pozadí Osvětimských procesů

Fritz Bauer je jedním z nejvýznamnějších poválečných právníků Německa, který značnou mírou přispěl k dopadení Adolfa Eichmanna v Argentině a především k započetí tzv. Osvětimských procesů v šedesátých letech. Přesto se jedná i v Německu o málo známou osobnost. V poslední době vzniklo několik snímků, které přibližují význam jeho práce, jeho život a osobnost. Prostřednictvím následujících filmů bychom v rámci Kina Goethe rádi představili Fritze Bauera i českému publiku.

Každému filmu bude předcházet krátký úvodní proslov Vojtěcha Kyncla z Historického ústavu akademie věd.