Přednáška a diskuze Hilde Domin. Její dílo, její život.

 Obálka knihy "Marion Tauschwitz: Hilde Domin"

Út, 18.10.2016

19:00

Goethe-Institut

Marion Tauschwitz, autorka první komplexní biografie o Hilde Domin představí dílo a život této významné německé básnířky v kontextu doby. Úvodního slova a moderace večera se ujme překladatelka a fotografka Věra Koubová.
 
Hilde Domin (1909 - 2006) se řadí mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější německé básnířky. Přelomová biografie od Marion Tauschwitz vychází z rešerší v dosud neznámých zdrojích po celém světě i v rozsáhlé korespondenci. Výsledkem jsou překvapivé nové poznatky o životě a osobnosti básnířky, jejím významu v literatuře a o literárním provozu, v kterém dominují muži.
Obzvláště působivě líčí nekonvenční a výrazně konfliktní manželství s kunsthorikem Erwinem Walterem Palmem a jak tento nelehký a přesto duchovně stimulující „rozhovor života“, trvající 56 let, podnítil její kreativitu.
První souborné české knižní vydání básní Hilde Domin připravuje pro příští rok nakl. Pavel Mervart. 

Marion Tauschwitz (nar. 1953) vystudovala germanistiku a anglistiku v Heidelbergu.  Než začala působit jako spisovatelka, učila na gymnáziu a vysoké škole. Tauschwitz byla blízkou přítelkyní a spolupracovnicí básnířky Hilde Domin, o níž napsala knihu Hilde Domin. Dass ich sein kann, wie ich bin (2009, Hilde Domin. Že mohu být, jaká jsem), která zaznamenala velký čtenářský i odborný ohlas. Roku 2015 byla sdružením spisovatelek Internationale Autorinnenvereinigung oceněna za biografii Selma Merbaum Ich habe keine Zeit gehabt zuende zu schreiben (Selma Merbaum. Neměla jsem čas psát až do konce) jako „spisovatelka roku“. Žije v Heidelbergu.

Věra Koubová (nar. 1953) je překladatelkou a fotografkou. Z němčiny přeložila m.j. texty Novalise, Friedricha Nietzscheho a Franze Wurma. Je držitelkou Ceny Josefa Jungmanna (2004) a Magnesia Litera (2013).

Zpět