Autorské čtení a diskuze Poezie míst

 Fotos © Maria Ostermann

Po, 14.11.2016

19:00

Goethe-Institut

Diskutují Harry Oberländer a Radek Fridrich

Moderace: Tomáš Kafka

Ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého jazyka

Harry Oberländer a Radek Fridrich ve svých básních promlouvají o minulosti i současnosti míst. Harry Oberländer svou sbírku chronos krumlov věnoval Českému Krumlovu, básně Radka Fridricha jsou zakotvené v oblasti kolem Děčína. Tento večer budou předčítat ze svých básní a hovořit o svém společném tématu.

Harry Oberländer (narozen r. 1950 v Bad Karlshafen) vydal básnické sbírky Garten Eden, Achterbahn (1988) a  Luzifers Lightshow (1996). 2008 patřil k finalistům při básnické soutěže v Meranu. Žije ve Frankfurtu nad Mohanem. 2010-2015  řídil hesenské literární fórum( Hessische Literaturforum im Mousonturm). Sbírku chronos krumlov věnoval Českému Krumlovu, jeho minulosti i přítomnosti. Objeví se zde Adalbert Stifter, jakož i Johannes Urzidil, Egon Schiele a Theobald Bock. Sbírka se skládá z barevných miniatur, baladických příběhů, lakonických vzpomínek, morytát z historie města, anekdot, skic a úvah. Harry Oberländer ukazuje, jak rozmanitě lze město zachytit a charakterizovat poetickými prostředky.  
 
Radek Fridrich, narozen v roce 1968 v Děčíně, kde doposud žije, je básník, výtvarný autodidakt, překladatel, recenzent. Vystudoval češtinu a němčinu na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, působí jako učitel.
V roce 2008 vydal své překlady v knize Modroret: Z pověstí Děčínska. Jeho dílo bylo šířeno časopisecky i ve sbornících, básně byly přeloženy do němčiny, polštiny, angličtiny, chorvatštiny, bulharštiny, francouzštiny a slovinštiny. V roce 2009 absolvoval stipendijní pobyt ve Wiesbadenu, v rámci programu Pražského literárního domu autorů německého jazyka. Za básnickou sbírku Krooa krooa (2011) dostal cenu Magnesia Litera 2012. Zatím poslední sbírkou bylo česko-německé vydání Nebožky (2011).

Tomáš Kafka se narodil v roce 1965 v Praze. Od roku 1991 působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tomáš Kafka je autorem básní a divadelních her. Z němčiny do češtiny mimo jiné také přeložil Jiřího Grušu, Bernharda Schlinka, Thomase Brussiga, Wernera Schwaba, René Pollesche, z češtiny do němčiny básně Ivana Wernische.
 

Zpět