Autorské čtení a diskuze Ve formě

 © Goethe-Institut

Po, 27.02.2017

19:00

Goethe-Institut

V současné poezii lze pozorovat opětovné ožívání básnických forem. Verš, metrum, rytmus se vracejí do hry, renesanci zažívá sonet. Kdo dnes počítá daktyly, uniká před světem či se do něj noří? To je téma třetího večera v rámci cyklu Tady a teď: rozhovor české a německé poezie.  
 
Vystoupí: Jonáš Hájek, Ondřej Hanus, Marion Poschmann, Jan Wagner.
Moderuje Petr Borkovec

Petr Borkovec
(nar. 1970) básník, prozaik, redaktor, překladatel, dramaturg čtení v Café Fra, kurátor cyklu Tady a teď.  Patří mezi přední autory současné české poezie. Je držitelem řady literárních ocenění, v němčině vyšly překlady několika jeho sbírek. Nejnovějším titulem v češtině je sbírka Wernisch (2015)  a výbor textů o současné poezii Rozvláčná vyjádření radosti (2016). Letos vyjde sbírka  povídek Lido di Dante.

Jonáš Hájek (nar. 1984) absolvoval Pražskou konzervatoř, obor violoncello, a hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Pracuje jako redaktor v hudebním nakladatelství. Za básnickou sbírku Suť  (2007) obdržel Cenu Jiřího Ortena, následovaly sbírky Vlastivěda (2010) a Básně 3 (2013). Překládá německou poezii.

Ondřej Hanus (nar. 1987) vystudoval bohemistiku a překladatelství na FF UK. Vydal sbírky Stínohrad (2008) a Výjevy (2013, Cena Jiřího Ortena 2014). Na letošní rok je plánováno vydání jeho nové sbírky Volné verše. Pracuje jako překladatel, věnuje se literární kritice a dějinám českého sonetu.

Marion Poschmann (nar. 1969) vystudovala germanistiku a slavistiku. Píše básně i prózu, za svou tvorbu byla několikrát oceněna. Její román Die Sonnenposition byl zařazen do užšího výběru nominovaných na Německou knižní cenu 2013. Marion Poschmann vydala básnické sbírky Geistersehen (2010) a Geliehene Landschaften (2016). Její eseje o literatuře vyšly pod názvem Mondbetrachtung in mondloser Nacht (2016). Za sbírku Geliehene Landschaften letos obdrží Literární cenu města Düsseldorfu.

Jan Wagner (nar. 1971), jeden z předních představitelů současné německé poezie, působí také jako překladatel, je editorem řady publikací o současné poezii. Jeho první sbírka Probebohrung im Himmel vyšla roku 2001. Následovaly Guerickes Sperling (2004), Achtzehn Pasteten (2007), Australien (2010) a Die Eulenhasser in den Hallenhäusern (2012), loni vyšel výbor z jeho díla Selbstporträt mit Bienenschwarm. Je držitelem řady literárních ocenění. Za poslední sbírku Regentonnenvariationen pak v roce 2015 získal Cenu Lipského knižního veletrhu.  Letos vyjdou další výbor z jeho próz pod názvem Der verschlossene Raum.

Zpět