Diskuze Reiner Stach: Kafka – Rané roky

 © Argo

Po, 20.03.2017

Goethe-Institut Praha

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Reiner Stach a Vratislav J. Slezák. Moderuje: Jiří Peňás

Kafka – Rané roky je první svazek třídílné biografie Reinera Stacha o Franzi Kafkovi.
Kniha zachycuje Kafkovo dětství a mládí, studia a prvních léta strávená v zaměstnání a zároveň vykresluje velkolepé dobové panorama spisovatelova rodného města, habsburské monarchie i celé střední Evropy. Kafkovy rané roky (1883–1911) rozhodně nebyly dobou pokojnou. Vznikala nová média a technologie – auta, první letadla, pásová výroba, telefon... to vše urychlovalo a měnilo život. Praha byla centrem vášnivých národnostních sporů a napětí, které se vybíjelo i na židovském obyvatelstvu. V této době  si citlivý Franz vybojovával cestu k duševní samostatnosti a k vlastní literární tvorbě – proti očekávání rodiny a nejednou i navzdory radám přátel.
Kniha vyšla česky v překladu Vratislava J. Slezáka v nakl. ARGO, vydavatelství připravuje i překlad dalších dvou svazků: Kafka – Roky rozhodování a Kafka – Roky poznání.
Biografie je považována za přelomové dílo. Zaznamenala velký ohlas v německy mluvících zemích a zahraničí a byla již také přeložena do několika jazyků.
Český překlad vychází s podporou pražského Goethe-Institutu, Fondu budoucnosti a města Prahy
 
Reiner Stach, narozen roku 1951 v Rochlitzi (Sasku), působil po studiu filozofie, literární vědy a matematiky a následné promoci zprvu jako lektor a vydavatel naučných publikací. V roce 1987 vyšla jeho monografie Kafkas erotischer Mythos (Kafkův erotický mýtus). V roce 1999 připravil Stach výstavu Kafkova snoubenka (Frankfurt, Vídeň, Praha), kde představil pozůstalost Felice Bauerové, kterou objevil v USA. Svazky jeho slavné kafkovské biografie vycházely v letech 2002,  2008 a 2014 v pořadí: Kafka. Roky rozhodování (období 1910-1915) a Kafka. Roky poznání (období 1916-1924) a Kafka. Rané roky (1883–1911).   Za své výjimečné dílo na poli literární biografie obdržel Reiner Stach v roce 2016 Cenu Joseph-Breitbach-Preis.
 
Vratislav Jiljí Slezák (nar. 1932 v Neratovicích), překladatel
Vystudoval germanistiku a polonistiku na FF UP v Olomouci. V šedesátých letech působil krátce na ministerstvu kultury, poté většinou jako učitel jazyků na vysokých školách. Je dvorním překladatelem Hermanna Hesseho, dále vyšly jeho překlady např. z díla Petra Handkeho, Waltera Nigga, Thomase Bernharda, Heinricha v. Kleista, Friedricha Dürrenmatta, Heinricha Bölla, Gustava Meyrinka, nově Thomase Manna (Smrt v Benátkách, Čarovná hora). Je nositelem Státní překladatelské ceny za celoživotní dílo za rok 2013.

Jiří Peňás (nar. 1966 v Prostějově), novinář, píše především o kultuře a literatuře.
V 90. letech pracoval pro deníky Prostor, Mladá fronta a Lidové noviny, později vedl kulturní rubriku časopisu Respekt a časopisu Týden. Po několikaletém působení v redakci Lidových novin je dnes redaktorem týdeníku a internetového deníku Echo24. V roce 2013 získal spolu s Ivanem Klímou Cenu Ferdinanda Peroutky.
 

Zpět