Přednáška Juliane Rebentisch

Juliane Rebentisch ©Juliane Rebentisch

Út, 04.04.2017

Juliane Rebentisch

Teorie je dnes neodlučitelnou součástí umění. Ale většina pokusů tyto teorie přiblížit ztroskotává na nesrozumitelnosti. Německá teoretička a filosofka Juliane Rebentisch je jednou z mála, kdo nejen dovede srozumitelně priblížit základní teorie, ale dovede do panujicí nepřehlednosti prorazit cesty, po kterých je možno se součastnému umění přibližovat.
 
Juliane Rebentisch je profesorkou filozofie a estetiky na Univerzitě umění a designu v Offenbachu nad Mohanem. Je členkou kolegia na Institutu pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem a prezidentkou Německé společnosti pro estetiku. Její hlavní pole výzkumu jsou estetika, etika a politická filozofie. Její publikace Estetika instalace (Ästhetik der Installation, Suhrkamp 2003), Tvorba a deprese. Svoboda v současném kapitalismu (Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, spoluautor Christoph Menke, Kadmos 2010); Umění svobody. K dialektice demokratické existence (Die Kunst der Freiheit. Zur Dialektik demokratischer Existenz, Suhrkamp 2012); Úvod do teorie současného umění (Theorien der Gegenwartskunst zur Einführung, Junius 2013).
 
V spolupraci s Hope Recycling Station. Německy s českým simultánním překladem.

Facebook (+ENG)

Zpět