Shared Cities: The Finale

Shared Cities: The Finale Visual © Shared Cities: Creative Momentum

Čt, 03.10.2019

CAMP

Vyšehradská 51, Praha 2

V rámci projektu Shared Cities: Creative Momentum

Rostoucí městská populace se setkává s řadou různých výzev. Jakým způsobem najdeme k těmto výzvám nejlepší odpovědi? To je jen jedna z mnoha otázek a témat, diskutovaných během uplynulých čtyř let mezinárodního projektu Shared Cities: Creative Momentum. Teď přišel čas představit dosažené úspěchy.
Dvoudenní festival Shared Cities: The Finale svede dohromady nejen talentované urbanisty, kurátory a teoretiky architektury, ale bude otevřen i široké veřejnosti, jelikož sdílení informací a znalostí, sdílená správa, sdíleni prostoru a infrastruktury se stalo novým imperativem diskursu architektury a kultury.

Programový leták

15:00–17:00
CAMP
Shared Cities: Ideas Yard

Jedenáct členů mezinárodního projektu Shared Cities: Creative Momentum představí výsledky své práce v přímé konverzaci s návštěvníky, kteří si sami vyberou, k jakému tématu se připojí.

Moderátor: Osamu Okamura

15:00–23:00
CAMP
Shared Cities: Čítárna & Výstava Atlas & Videa

Pročtěte si publikace projektu, zažijte výstavu infografik a obrázků z Atlasu Shared Cities a shlédněte Videa Shared Cities na velkoplošné obrazovce!
 
18:00
CAMP
Oficiální zahájení

Angelika Ridder, ředitelka Goethe-Institutu s pověřením pro region střední a východní Evropa; Martin Barry, zakladatel a předseda reSITE; Monika Koblerová, zástupkyně generálního ředitele Českých center
 
18.30
CAMP
Shared Cities Atlas – Post-socialistická města a aktivní občanství ve střední Evropě: křest knihy

Atlas Shared Cities aplikuje nová globální paradigmata sdílení v architektuře a veřejné sféře na konkrétní, specifické situace v sedmi městech střední Evropy.

Moderátorka: Helena Doudová

19:00–21.00
CAMP
Sdílené identity, prostory a politiky ve střední Evropě

Série panelových diskusí narýsuje novou mapu střední Evropy, založenou na Atlasu Shared Cities. Cílem je uvést hlavní témata projektu Shared Cities: Creative Momentum do kontextu širšího mezinárodního diskurzu.
 
19:00
1. panel: Sdílené identity a současné praktiky ve střední Evropě.

Třicet let po pádu železné opony se pojem „sdílení“ ve střední Evropě zdá být téměř zapomenut. Může být znovu oživen? Podíváme se na úspěšné příklady a ukážeme, jak architektura může takové snahy podpořit.
Úvodní slovo: David Crowley.
Moderátorka: Milota Sidorová. Panelisté: Olja Triaška Stefanović a Samu Szemerey.
 
19:45
2. panel: Digitální sdílení & Data Commons

Otevřený přístup k informacím je předpokladem pro společnost sdíleného vědění. Ačkoli velká kvanta dat o městech jsou už sdílena, stále existuje mezera mezi „možností získat“ a „dovedností porozumět“. Jak podpořit efektivní sdílení znalosti? Jak zároveň zajistit ochranu soukromých dat?
Úvodní slovo: Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer.
Moderátor: David Bárta.
 
20:15
3. panel: Aktivismus a politiky městského prostoru ve střední Evropě

Aby mohlo dojít k posílení sdílení správy měst a rozhodovacích procesů, musí městské správy věnovat více pozornosti zapojení občanů. Jak rozvinout města aktivismem? Jak ochránit městský prostor jako prostor pro vyjednávání? Jaké jsou strategie odporu vůči politickým tlakům?
Úvodní slovo: Elke Krasny
Moderátorka: Katarzyna Wielga-Skolimowska. Panelisté: Szilvia Zsargo, Ivan Kucina a Matthias Einhoff.
 
21:00
CAMP
The Party

DJ: Eva Porating

Vstupenky a registrace

Všechny pořady v prostoru CAMP jsou zdarma, je vyžadována registrace na goout.net. 

 
Sledujte nás, aby vám nic neuteklo:

Web: www.sharedcities.eu
Facebook: Shared Cities Group
Facebook: Shared Cities Page
Instagram: @sharedcities

#SharedCities #SCCM2020 #TheFinale


Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Zpět