Snídaně a přednáška CreativeMornings Prague

CreativeMornings Prague © Simona Čechová / CreativeMornings

Pá, 30.08.2019

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

V rámci projektu Shared Cities: Creative Momentum

Přijďte na kreativní ráno. Pravidelná inspirativní setkání se konají každý měsíc ve 200 městech světa s cílem vytrhnout posluchače ze zaběhnutých rutin, propojit je s novými lidmi a usnadnit jim přístup k zajímavým názorům napříč všemi obory. CreativeMornings se na rozdíl od většiny akcí konají ráno, aby nijak nenarušily chod pracovního dne.

Tento měsíc se přednáška zaměří na zkoumání architektury a urbanismu z hlediska pohlaví. Milota Sidorová, která se zaměřuje na na rozvoj měst v interdisciplinárním kontextu, ve své přednášce představí praktické příklady genderově citlivého designu a plánování, mobility péče ve městech v zahraničí a možná řešení ke zlepšení kvality českého a slovenského urbanismu.

Panelová diskuze se koná v rámci série akcí Shared Cities Ideas Yard, kdy experti z evropských zemí přijíždí do Prahy představit nové přístupy v městském plánování, sdílené správě a dlouhodobé angažovanosti v rámci komunit.

Akce proběhne v českém jazyce.

Zpět