Panelová diskuze SHARED CITIES IDEAS YARD: Prostory produktivity

Spaces of Productivity © Tatjana Vukosavljevic

Út, 10.09.2019

Kasárna Karlín

Prvního pluku 20/2
Praha 8

V rámci projektu Shared Cities: Creative Momentum

Jak vytvořit „prostory produktivity“, místa, která v nás zanechávají prostor pro zvědavost, kritické myšlení, kreativitu a spolupráci? A jakou roli při jejich tvorbě hraje urbanismus a aktivismus? Srbské organizace BINA a Škograd představí příklady z Bělehradu a o zkušenosti z pražského prostředí se podělí kulturní centrum Kasárna Karlín.

Hosté:
Predrag Milić (Škograd, Belgrade)

Predrag Milić (1988) je architekt a urbanista zabývající se vývojem měst a kritickou pedagogikou. Pozornost věnuje především chudým, utlačovaným a umlčovaným lidem žijícím na okraji Bělehradu. Predrag je členem Škogradu a bělehradského projektu Who Builds the City. V současnosti působí jako doktorand mezioborové pracovní skupině pro městkou kulturu a veřejný prostor na Technické univerzitě ve Vídni. Cílem jeho praktického výzkumu je hledat nové cesty a prostory soužití, a to na základě diverzity.

Natalija Jovanović (BINA, Belgrade)

Natalja Jovanović studovala na Fakultě pro užité umění Instituto Europeo di Design v Miláně a na Fakultě umění a designu, kde promovala coby magistra v oboru architektury interiérů. Pro Studio Pilastro vyhotovila přes 80 architektonických projektů v Srbsku i v zahraničí. Mezi lety 2016 a 2017 vedla workshopy u společnosti BINA, v letech 2018 a 2019 působila coby členka tamního projektového týmu. V současnosti pracuje jako asistentka na pozici evropského projektu Shared Cities: Creative Momentum. Natalija Jovanović  je členkou skupiny ULUPUDS, za své architektonické projekty se jí dostalo srbských i mezinárodních vyznamenání.

Matej Velek (Kasárna Karlín, Prague)

Matěj Velek se narodil 9. 4. 1981 v Praze. Po studiu na vysoké škole (Univerzita Karlova v Praze, Newcastle University, Humboldt-Universität zu Berlin) pracuje jako sportovní instruktor, lektor, produkční, tajemník tiskového oddělení, poradce ministra školství Ondřeje Lišky a konečně zakládá vlastní produkční a výrobní dílnu (truhlářské a restaurátorské práce). V roce 2013 s kolegyní Dianou Vávrovou zakládá kulturní centrum Nákladové nádraží Źižkov. V roce 2014 zakládá s dalšími zahradníky komunitní zahradu Smetanka. V roce 2016 se podílí na otevření sdíleného prostoru Továrna. V roce 2017 společně se svým týmem otevírá veřejnosti Kasárna Karlín. Je ženatý a má dceru a syna.


Moderace:

Zuzana Štefková 

Zuzana Štefková (1977) získala doktorát v oboru dějin umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy s dizertací na téma genderové aspekty tělesnosti v českém současném umění. Působí na Ústavu pro dějiny umění FF Univerzity Karlovy a na Katedře dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Je kurátorkou galerie Artwall a spoluzakladatelkou c2c Kruhu kurátorů a kritiků. Zabývá se politickými, genderovými a menšinovými otázkami v umění a uměním ve veřejném prostoru.


Panelová diskuze se koná v rámci série akcí Shared Cities Ideas Yard, kdy experti z evropských zemí přijíždí do Prahy představit nové přístupy v městském plánování, sdílené správě a dlouhodobé angažovanosti v rámci komunit.

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

#SharedCities #SCCM2020

Zpět