Michael Bielický: Flood

Michael Bielický © MeetFactory

Pá, 27.09.2019 -
Ne, 10.11.2019

MeetFactory

Ke Sklárně 15
Praha 5

V rámci výstavy Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace

Umělecké dílo Flood česko-německého vizuální umělce Michaela Bielického vzniká speciálně za účelem prezentace u příležitosti výstavy Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace. Záplava dat je všudypřítomná. Nekonečné množství informací ohrožuje kapacitu lidského mozku a schopnost takovéto množství dat zpracovat. Stane se člověk postupně hybridním tvorem stojícím na pomezí mezi biologickou a digitální existencí, a vznikne tedy jakýsi druh „homo cyborgus“? Na tuto otázku se pokusí odpovědět architektonická instalace Flood.

Projektu Flood usiluje – lehce až paradoxně – o vytvoření analogového virtuálního prostoru, jenž může návštěvník plně smyslově zakusit, aniž by bylo nezbytné využít VR (virtual reality) technologii. Flood vlastním způsobem rozšiřuje princip Laterny magiky tak, že se pasivní pozorovatel stává aktivním účastníkem. V prostoru vymezeném mezi algoritmy odrážejícími se na projekčních multiplikovaných poloprůsvitných sítích a fyzickým prostorem instalace se divák může v nekonečné záplavě informací lehce ztratit, či pomyslně „utopit“.

Unikátní výstavní projekt Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace představuje výsledky čtyřletého primárního výzkumu a zveřejňuje dosud nikdy nepublikovaný a neprezentovaný materiál využívaný pro specifická multimediální představení Laterny magiky, ukazuje jak archivní doklady různého charakteru, tak mnoho filmových dotáček. Laterna magika na jedné straně asociuje nebývalý úspěch Československa na bruselském Expu v roce 1958 a mnohé významné umělce v čele s Alfrédem Radokem a Josefem Svobodou, na straně druhé směs žánrů a formátů uzavřených ve stále kontroverzně působící budově Nové scény.

Lze ji chápat jako: „syntetické dramatické umění zahrnující jednotu specifických umění – divadlo, film, balet, hudbu, básnictví aj., přičemž divadlo a film, zejména polyekran, tvoří jeho základní složky“, jak říká Miroslav Klivar, avšak rovněž k ní lze přistupovat jako k mnohovrstevnatému fenoménu: jako k instituci, politiku, vynálezu, (multi)médiu, formátu, uměleckému druhu, komponované estrádě i kritické praxi. Cílem výstavy je právě tato druhá rovina – ukázání jednotlivých faset Laterny magiky, a to pomocí mnoha projekcí, novomediálních instalací i četných multimediálních koláží za doprovodu jedinečných uměleckých děl reagujících na odkaz divadla v provedení Michaela Bielického, Jakuba Nepraše, Any Latiny a Amalie Tan.

Zpět