Film Bauhaus – Model a mýtus

St, 09.10.2019

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Toto obsažné kritické vylíčení uměleckých a politických cílů Bauhausu ve filmovém portrétu předkládá obraz jedinečné instituce umělecké moderny od revoluční erupce po konci první světové války až po rozpuštění a emigraci, profesní pokračování anebo také zapletení se několika představitelů Bauhausu v národněsocialistickém Německu.


Dokumentární film
Německo 2009
Režie: Kerstin Stutterheim & Niels Bolbrinker
Délka: 104 minut

Zpět