prezentace knihy Šest německých básníků

Šest německých básníků © Éditions Fra s. r. o.

Čt, 12.12.2019

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Bayer, Cotten, Popp, Poschmann, Rudolph, Wagner

Sem a tam. Překladatelský čtvrtek v knihovně.
Tereza Semotamová (moderátorka), Petr Borkovec (vydavatel), Jonáš Hájek a Radek Malý (překladatelé).


Knihovna Goethe-Institutu slouží různým setkáním. Od května k nim přibyla pozdní čtvrteční odpoledne, při kterých se společně s překladateli, nakladateli a zajímavými hosty věnujeme nově vydaným překladům německé literatury.

V roce 2017 připravil Goethe-Institut v Praze cyklus večerů, představující hlavní témata, trendy  a aktéry české a německé básnické scény a vybízející k diskuzi o shodných rysech i rozdílech obou básnických světů. Kurátory celoročního cyklu, který nesl název Tady a teď, byli Dagmar Leupold a Petr Borkovec. Antologie Šest německých básníků, která vychází v nakladatelství Fra, přináší překlady poezie šesti autorů, kteří v rámci cyklu četli a debatovali. 

Při bližším pohledu se současná česká i německá poezie vyznačuje vitalitou, rozmanitostí a neotřelou fantazií. Přesto je tento žánr všeobecně vnímán jako okrajový. To je znát na počtu čtenářů poezie i na knižním trhu, kde se vydávání poezie věnují téměř výhradně malá vydavatelství. Širšímu (a rostoucímu) zájmu se naopak těší veřejná básnická čtení, básnické performance všeho druhu i živé debaty s básníky. Zde  poezie – jak německá, tak česká – jednoznačně zaujímá roli inovativního média.

Petr Borkovec (nar. 1970)
Básník, prozaik, redaktor, překladatel, dramaturg čtení v Café Fra, kurátor cyklu Tady a teď. Svou tvorbou se řadí k předním autorům současné české poezie. Je nositelem Ceny Jiřího Ortena (1995), jihotyrolské Ceny Norberta C. Kasera (2002), německé Ceny Huberta Burdy (2002) a Prémie Tomáše Hrácha (2003; za překlad Oresteie, s M. Havrdou). Jeho nejnovějším titulem v češtině je Lido di Dante (2017), Herbář k čemusi horšímu (2018). Je spolueditorem ročenky Nejlepší české básně 2015.

Kurátorkou projektu Sem a tam a zároveň moderátorkou je překladatelka a spisovatelka Tereza Semotamová.

Zpět