Tematický prostor Budoucnost teď!

Tematický prostor Budoucnost teď! © Goethe-Institut/Anna Pleslová

Út, 28.01.2020 -
Pá, 31.07.2020

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Tematický prostor

Oteplování Země, znečištění plasty, vymírání druhů, extrémní výkyvy počasí, migrace a nespravedlnost podnícené změnou klimatu - to jsou jedny z nejpalčivějších problémů dnešní doby.
  Zukunft jetzt! 1 Budoucnost teď! © Goethe-Institut/Anna Pleslová Děti a mládež nejen v Německu, ale na celém světě žádají po dospělých, aby na tuto situaci reagovali a investovali do budoucnosti. Toto hnutí nabývá na síle a obecně vzrůstá zodpovědnost za vlastní spotřební chování, ať už ve věcech módy či cestování a jiných každodenních rozhodnutích.
 
V našem tematickém prostoru nazvaném Budoucnost teď! chceme dát prostor tématu udržitelnosti a ekologii. Kulisu k těmto myšlenkám představuje nová „zelená instalace“ česko-francouzského projektu Haenke. Jeho misí  je přibližovat veřejnosti funkce rostlin ve společnosti skrze přednášky, workshopy a další události. Zeleň propojuje s vědou a uměním i v rámci instalací, které se objevily např. v Českém centru v Londýně, CAMP, restauraci Eska nebo na Střeše Lucerny. Instalace Victoria Pragensis – botanický labyrint složený z téměř tisíce rostlin, která se v létě 2017 objevila na Piazzettě Národního divadla – získala nominaci na Českou cenu architektury a přitáhla pozornost řady českých i zahraničních médií.
 
Co znamená „udržitelnost“ v různých kontextech? Jak může každý z nás už teď spoluutvářet budoucnost? Co se můžeme naučit o rostlinách a o našem životním prostředí? Těmito a dalšími otázkami se chceme zabývat a zveme vás, abyste i vy přispěli do našeho tematického prostoru svými nápady a myšlenkami.

Kino na kole

Jak vzniká energie, kterou využíváme pro svou denní spotřebu? Na Eko-trenažéru, který najdete v tematickém prostoru, musí člověk sám šlápnout do pedálů, pokud se chce podívat na film. Zakuste na vlastní kůži výrobu energie. Protože není zase tak úplně samozřejmé, že k nám proud doputuje ze zásuvky.
 

Zpět