Ideas Yard: Talking about Europe Zrušeno: Ideas Yard 2020: Evropa – zelený kontinent!?

Ideas Yard. Talking about Europe © Ingo Mesker

Út, 17.03.2020

18:00

Goethe-Institut

---Nový termín brzy oznámíme. Děkujeme za pochopení---

---- English version below ----

Panelová diskuze o tom, jak by mohla vypadat udržitelná řešení pro Evropu

Pro současnou Evropu je velkou výzvou, ale i šancí, aby se do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Evropská komise za tímto účelem nedávno představila tzv. „European Green Deal“, tedy balík ambiciózních opatření, která mají podpořit ekologickou udržitelnost prospěšnou lidem i obchodu. Jde o řadu časově odstupňovaných opatření, která sahají od drastického snížení emisí přes investice do výzkumu a inovací až po udržení našeho přirozeného životního prostředí. 

Co je ale pro úspěch tohoto „zeleného dealu“ nezbytné? Z jakých perspektiv na tento evropský záměr nahlížejí národní státy? Které nové vědecké nebo hospodářské ideje mohou k dosažení těchto cílů přispět? Která konkrétní opatření mohou sloužit coby příklady dobré praxe?  

O těchto a o mnoha dalších otázkách chceme společně debatovat s evropskými odborníky ze Svobodné univerzity Berlin, z varšavského institutu WiseEuropa a z pražského Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN).

Akce se koná ve spolupráci s česko-francouzským projektem Haenke, moderace se ujme jeho spoluzakladatelka Alexandra Střelcová.

Katrin Schweigel je programovou manažerkou "University Alliance for Sustainability" (UAS) na Svobodné univerzitě Berlín. UAS usiluje o udržitelnost v oblasti výzkumu, vzdělávání a správy univerzitního kampusu, a to společně z partnerskými univerzitami z celého světa. Katrin Schweigel se dříve věnovala mezinárodnímu vzdělávání, blended learning a propojování aktérů. Na Moskevské státní univerzitě pro mezinárodní vztahy (MGIMO) vyučovala modul „média a mezinárodní politika.“

Zofia Wetmańska je analytička varšavského institutu WiseEuropa. Vyhodnocuje evropskou a národní politiku s ohledem k socioekonomickým aspektům. Středobodem jejího zájmu je přitom politické prostředí v Polsku a ve střední Evropě, zejména s ohledem na přechod k nízkouhlíkové společnosti. Poskytuje analytickou a technickou podporu expertnímu týmu Evropské komise pro udržitelné finanční hospodaření.

Stepan Vashkevich je projektový manažer a výzkumný analytik Institutu cirkulární ekonomiky. V současné době zkoumá možnosti etablování principů cirkulární ekonomie na textilní průmysl. Vystudoval enviromentalistiku na Palackého univerzitě v Olomouci a na univerzitě v Oslu. Během studií působil v Evropském parlamentu. 

Diskuze je součástí evropského projektu Ideas Yard: Talking about Europe, což je společná iniciativa Goethe-Institutu, Rakouského kulturního fóra, British Council, Velvyslanectví Nizozemského království, Italského kulturního institutu a Polského kulturního institutu v Praze. Projekt je podpořen EUNIC Global. EUNIC – European Union National Institutes for Culture - je evropskou sítí národních kulturních institutů. Cílem projektu je podpořit diskurz celoevropských témat, jako je udržitelnost, svoboda a demokracie či inovace a vzdělávání.

Akce se tentokrát váže k tématickému prostoru Budoucnost teď!

English Version
 

Zpět