Diskuse Ulrike Guérot: Co je to národ?

Ulrike Guérot © Donau Universität Krems

Pá, 24.09.2021

17:00 - 17:50

Výstaviště Praha Holešovice

Ulrike Guérot

Pojmy „národ“ a „Evropa“ bývají zpravidla stavěny do protikladu. Politoložce a publicistce Ulrike Guérot jde v její knize o to navzájem je smířit. Pojmem národ se zabývá v historických a sociálněvědních souvislostech. Pro Ulrike Guérot všechno stojí a padá se sociální integrací. Princip sociální a právní státnosti nesmí být na evropské rovině oddělen, politické jednoty lze docílit jen tehdy, když občané rozhodují o sociálně-ekonomické struktuře společně.

Ulrike Guérot působila donedávna na univerzitě v Kremži, kde vedla oddělení evropské politiky a výzkumu demokracie. Kromě toho založila v Berlíně European Democracy Lab. Od září 2021 je profesorkou pro evropskou politiku a spoluředitelkou Centra Ernsta Roberta Curtia na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. Rozhovor s ní a překladatelem Petrem Dvořáčkem povede spisovatelka a novinářka Lída Rakušanová.

Petr Dvořáček vystudoval bohemistiku a germanistiku na Karlově univerzitě v Praze. Následně působil jako učitel na gymnáziu a později jako redaktor (se zaměřením na jazykovědu, literární vědu, vědy o umění), vedoucí redaktor a po roce 1989 jako šéfredaktor nakladatelství Academia. Od roku 1992 pracuje jako překladatel na volné noze. Překládá zejména texty z oblasti moderních (soudobých) německých dějin a česko-německých vztahů a beletrii. Roku 2011 získal tvůrčí ocenění Obce překladatelů za překlad románu Niklase Franka Můj otec (Der Vater) a roku 2015 Překladatelskou prémii udělovanou rakouským Spolkovým ministerstvem umění a kultury za překlad knihy Vyhnání z pekla (Vertreibung aus der Hölle) Roberta Menasseho.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Prostor.

Čtení se koná v rámci literárního programu Das Buch, který organizuje Goethe-Institut ve spolupráci s Rakouským kulturním forem, Švýcarským velvyslanectvím a knižním veletrhem Svět knihy.
 

Zpět