Čtení a debata Jonas Lüscher: Kraft

Jonas Lüscher, Kraft © Geri Born & © C.H.Beck

Ne, 26.09.2021

13:00 - 13:50

Výstaviště Praha Holešovice

Profesor rétoriky se nachází ve finanční i rodinné krizi. Při hledání východiska je nucen přehodnotit své zásady z mládí a zpochybnit vlastní ideologický status quo. Příběh z akademického prostředí nabízí v románu lehce ironický a nesmlouvavý obraz duševního ztroskotání jedince i současné společnosti za doby krize kapitalismu. Lüscher ve svých knihách reaguje na negativní společenské jevy dnešní doby, které ve vší jejich vážnosti vykresluje a doplňuje o kousavý humor. Taková je i jeho prvotina, ironická novela Frühling der Barbaren (Jaro barbarů, 2013), ve které pojednává o stinných stránkách globalizace. Na pozadí finanční krize se Lüscherův hlavní hrdina – dědic švýcarské firmy – během své dobrodružné pracovní cesty setkává s dětskou prací i marnotratností západních turistů.
 
Autorské čtení z románu Kraft (2017) bude překládáno do němčiny, následuje debata s autorem vedená překladatelkou Jitkou Nešporovou.
 
Jitka Nešporová vystudovala bohemistiku a překladatelství/tlumočnictví na FF UK, v roce 2014 obhájila disertační práci o překladatelském díle Ludvíka Kundery. Pracuje jako překladatelka z němčiny, literární redaktorka a moderátorka autorských čtení a literárních festivalů. 

Čtení se koná v rámci literárního programu Das Buch, který organizuje Goethe-Institut ve spolupráci s Rakouským kulturním forem, Švýcarským velvyslanectvím a knižním veletrhem Svět knihy.
 

Zpět