Diskuze Ideas Yard: Zdraví, lidskost a základní lidská práva

Ides Yard Goethe-Institut

Pá, 24.09.2021

14:00 - 15:30

Výstaviště Praha Holešovice

Ideas Yard

Ideas Yard: Talking about Europe & Svět knihy Praha 2021

Zdraví, lidskost a základní lidská práva: Události uplynulého 1,5 roku ukázaly v novém světle význam a propojení těchto tří pilířů a klíčových hodnot naší lidské existence. Jak můžeme žít skutečně humánní život jako zdravé lidské bytosti v dnešním a zítřejším světě?

Diskutovat budou odborníci z různých oborů: politoložka Prof. Ulrike Guérot, psychoneuroimunolog Prof. Christian Schubert, specialistka na zdravotní prevenci PharmDr. Margit Slimáková a politický aktivista a signatář Charty 77 John Bok. Akci bude moderovat novinář Daniel Kaiser.

Pod názvem Café Evropa zasazuje knižní veletrh knihy a autory do širšího kontextu souvisejícího s politikou a občanskou angažovaností a je součástí širšího chápání knižního veletrhu jako "festivalu myšlení".

Prof. Ulrike Guérot je politoložka a publicistka, která se zabývá především Evropou, politickou teorií a budoucností demokracie. Je zakladatelkou European Democracy Lab (Laboratoře evropské demokracie). V roce 2019 obdržela Čestný prsten Paula Watzlawicka a Salcburskou zemskou cenu za futurologii. V letech 2016-2021 působila jako profesorka a vedoucí katedry evropské politiky a demokratických studií na Dunajské univerzitě v Kremži. Od září 2021 je profesorkou pro evropskou politiku a spoluředitelkou Centra Ernsta Roberta Curtia na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu.

Christian Schubert, Prof. Dr. med., Dr. rer. nat., M. Sc., je lékař, psycholog a psychoterapeut. Je vedoucím laboratoře psychoneuroimunologie Katedry lékařské psychologie na Lékařské univerzitě v Innsbrucku a publikoval řadu odborných článků a několik knih. Jeho populární kniha literatury faktu Was uns krank macht, was uns heilt (Co nás dělá nemocnými, co nás léčí) se stala bestsellerem. Ve své nové knize Das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren – Gesundheit und Krankheit neu denken (Neviditelné za viditelným – nový pohled na zdraví a nemoci) předkládá souhrn renomovaných odborníků z různých oborů, aby představil vzájemné působení mysli a těla z nejnovějšího vědeckého pohledu a přiblížil je také zájemcům z řad laiků.

PharmDr. Margit Slimáková je specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Napsala bestseller Velmi osobní kniha o zdraví a založila Globopol coby 1. český think tank pro otázky veřejného zdraví. Ve své práci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny a klade velký důraz na prevenci. Podle průzkumu nezávislé mezinárodní organizace Ashoka je nejvlivnější českou expertkou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči.

John Bok je politický aktivista, bývalý disident, signatář Charty 77 a spoluzakladatel Spolku Šalamoun. Za totality byl vyšetřován StB jako „nepřátelská osoba“. V době sametové revoluce organizoval ochranku Václava Havla a poté pracoval tři roky ve státní správě. V roce 1994 založil se spisovatelkou Lenkou Procházkovou Spolek Šalamoun na podporu nezávislé justice v ČR, který se angažuje v oblasti ochrany nespravedlivě stíhaných, zlepšováním podmínek ve věznicích a pomocí obětem justičních omylů.

Daniel Kaiser je novinář a autor. Je absolventem pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a oboru Německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd UK. Ještě během studia pracoval v zahraničněpolitickém odboru prezidentské kanceláře. Poté působil v Lidových novinách, v české redakci BBC a opět v LN. Po koupi mediální skupiny MAFRA  Andrejem Babišem v roce 2013 odešel z Lidových novin a od roku 2014 píše pro Echo24. Několik let strávil v Německu a Británii a je autorem dvoudílného politického životopisu Václava Havla: Disident a Prezident.

Jakými tématy se zabývají Evropané? Jak to vypadá s budoucností Evropy? Akce je součástí diskusní řady Ideas Yard: Talking about Europe, která spojuje představitele civilní společnosti, kulturní tvůrce a odborníky z celé Evropy a otevírá tak dialog o aktuálních otázkách na poli demokracie, ekologie a udržitelného rozvoje, ale i v oblasti vzdělávání a inovace.

Ideas Yard: Talking about Europe je společná iniciativa Goethe-Institutu, Rakouského kulturního fóra, British Council, Velvyslanectví Nizozemského království, Českých center, Italského kulturního institutu a Polského kulturního institutu v Praze. Projekt je podpořen EUNIC Global.

Zpět