Shooting

Foto-Shooting


Čtvrtek, 24. září 2015

DEPO2015, Presslova 14, Plzeň 3

Vstup kdykoliv mezi 12:00-15:00 a 17:00-21:00 hod.

Vstup volný – děti a zvířata jsou vítány

SHUTTLE BUS odjezd: 15:30 hod., Praha 1, Vítězná

návrat: 22:30 hod., DEPO2015 (zdarma)

Download SymbolProgram


Zvířata jsou nám ze všech nejbližší. Žijí s námi a v mnoha směrech nám pomáhají. Pracují v rozličných odvětvích, jako je zemědělství, doprava, pečovatelství nebo zábavní průmysl. Obývají naše města, lesy nebo žijí v našich domovech. Mobilní Akademie Berlín připravila jednodenní umělecký experiment v hale plzeňského DEPO2015. V hlavních rolích se představí české lidsko-zvířecí páry, které spolu dlouhodobě žijí a spolupracují: orel a jeho sokolník, prase a jeho klientka, asistenční pes a jeho trenér nebo krajta a její ošetřovatel. Cekem 17 párů vstoupí do speciálně vybudované arény, kde jim budou pořízeny společné portréty. Veřejné fotografování nemá jen zachytit jejich přátelství, kamarádství a propojení, ale je také jakýmsi castingem. Hledají se nové páry do další Noemovy Archy – tentokrát s lidskými a mimolidskými tvory, kteří se navzájem skvěle znají.

Laboratoř

Fotografování zvířat (a lidí) je nesnadný úkol. Během tohoto nelehkého a časově náročného procesu vzniknou bezděky přestávky, které chceme využít pro trochu filozofie a teorie. Skupina německých, rakouských a českých vědkyň a vědců nejrůznějších odvětví biologie, antropologie, mediálních věd a kulturologie doprovodí fotografování svými komentáři. Oni všichni se zabývají poměrně novou disciplínou zvanou Animal Studies, která zkoumá vztahy mezi humanitními a přírodními vědami, přičemž zahrnuje i naše zvířecí společníky. Zvíře je víc než jen objekt zájmu nebo případové studie pro naše antropologické sebeurčení, je to především komunikativní bytost s vlastními pocity a požadavky. Nestačí tedy mluvit o zvířatech vědecky abstrahovaným způsobem. Jde o to mluvit s nimi, poznat je jako komplexní bytost, dát jim prostor odpovědět a my musíme naslouchat. Pastevci, trenéři, chovatelé a vědci nám budou vyprávět o své zkušenosti.

Kino

Doprovodný filmový program představí ty nejvydařenější zvířecí scény z filmů Roberta Bessona, Johna Cassavettese, George Cukora, Davida Cronenberga, Jeana Luca Godarda, Petera Greenaway, Wernera Herzoga, Petera Jacksona a dalších – doplní ho audiokomentáře renomovaných filmových vědců a kurátorů. V celosvětové předpremiéře se představí film „Staying with the Trouble“ o práci Donny Haraway. Tento film vznikl ve spolupráci Fabrizia Terranovy a Iriny Guimbretière a přináší portrét slavné americké vědkyně, která opakovaně rozbouřila akademický život v oboru sociálních věd a filozofie. Film ukazuje myšlení v pohybu, prolínající se povídky, archivní materiál, science-fiction a ukázky z Youtube o mezidruhovém přátelství uprostřed kalifornských lesů.

Rádio

Během celého odpoledne a večera se bude mluvit mnoha jazyky, zvířecím, německým, anglickým, českým a filmovým. Na deseti kanálech budou k dispozici v simultánním překladu všechny rozhovory, komentáře a zvuky. Návštěvníci se budou moct kdykoliv připojit k fotografování, vědecké laboratoři nebo ke kinu. Prožijte s námi program na deseti kanálech se zábavou, vědou, filozofií a uměním.

Trilogie

Projekt „Proč mluvit se zvířaty“ má tři část: konferenci - fotografování - produkt. Konference „Portrétování zvířat“ v květnu 2015 v Národní galerii v Praze se zabývala rolí zvířat v současném umění. Z fotografií, které vzniknou při veřejném fotografování lidsko-zvířecích párů v plzeňském DEPO2015, vytvoří posléze studenti uměleckých oborů specifické předměty. V rámci třetí části trilogie se budou tyto předměty prodávat od listopadu v pop-up obchodech v Plzni a Praze.

První Evropské hlavní město kultury a přírody

Již více než 30 let existuje tato iniciativa Evropské unie- Evropské hlavní město kultury. Její těžiště spočívá v materiálním a nemateriálním kulturním dědictví, ale i v kulturní živosti toho kterého města a regionu. Příroda přitom zůstává spíš vedlejším dějištěm. Projekt „Proč mluvit se zvířaty“ to chce nyní změnit. Kultura a příroda jsou navzájem nerozlučně spjaty. Jedna bez druhé jsou nemyslitelné. Je čas změnit naše myšlení a proto by se Plzeň měla stát prvním Evropským hlavním městem kultury a přírody. Za tímto účelem vytvořila Mobilní Akademie Berlín ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze a Plzní, Evropským hlavním městem kultury 2015 umělecko-vědecký projekt, který se zabývá vztahy lidí a zvířat. Zvláště zavázáni se cítíme v tomto ohledu našemu hlavnímu partnerovi, plzeňské Zoo. Zde je fauna a flora prezentována ne odděleně, jak tomu často bývá, nýbrž v souvislostech biologie, geografie a paleontologie. Pouze tímto způsobem si může návštěvník udělat kompletní představu o dění v přírodě.

Mobilní Akademie Beríin

Mobilní Akademie Berlín je uměleckým produkčním týmem, působícím v oblasti divadla a v řadě dalších uměleckých kontextů. Společně s teoretiky, architekty, umělci a performery organizuje tematicky zaměřené mezinárodní akademie a naučné tábory, které se věnují různým modelům vyprávění a zprostředkování vědy. V posledních letech inscenovala Mobilní Akademie teoretické a politické diskurzy ve scénickém prostoru a ve formě performativních instalací. Veškeré inscenace mají nejdřív podobu živé události, na jejímž základě pak vznikají různé filmové a zvukové archivy. Mobilní Akademii Berlín založila v roce 1999 Hannah Hurtzig.
Hlavní postavy:

Adéla (sova pálená), Božena (krajta královská), Charlie (papoušek), Evžen (výr), Katrijn Van der Meier (minikůň), Lina (zelená leguánka), Pinky (prase svislobřiché), Pipka (slepice domácí), Pula (fena boxera), Sofie (stepní orlice), Winnie (liška), arabský plnokrevník, ale také dvě ovečky, roj včel medonosných, krkavec, želva ostruhatá a krokodýl čelnatý.

Zvířata budou doprovázet:

Libor Balák, Ota Bareš, Jiří Cafourek, Zuzana Daušová, Jana Kasalová, Lenka Kořínková, Karel Makoň, Meda Mládková & Jiří Pospíšil, Ondřej Pelikán, Tereza Porubová, Petra Soukupová, Lucie Sujová, Martin Vobruba, Václav Vydra, a další.

Umělkyně:

Hannah Hurtzig (koncept), Susanne Sachsse (film), Pola Sieverding (fotografie)

Vědci:

Karin Harrasser, Ute Holl, Cord Riechelmann, Marek Špinka, Marco Stella

Produkční tým:

Arnika Ahldag, Anna Friedländer, Jiri Kunc, Sarah Lewis, Monika Loderová, Cristina Navarro

Grafický design:

Ta-Trung, Berlin.