Kursy przygotowujące do egzaminów

Prüfungsvorbereitungskurse © Getty Images Vetta, Luis Alvarez

Rodzaje kursów do wyboru

Egzaminy i uznawane na całym świecie certyfikaty Goethe-Institut są standardem w wielu krajach przy ubieganiu się o pracę w placówkach edukacyjnych czy w biznesie.
Dokumenty te najlepiej potwierdzają Twoją znajomość języka niemieckiego. Oferujemy specjalne kursy przygotowujące do egzaminów i uzyskania certyfikatu.

Przygotowanie do egzaminu TestDaF

ok. 4 tygodni, 85 jednostek lekcyjnych po 45 minut (2017), 80 jednostek lekcyjnych po 45 minut (2018)

Trening egzaminacyjny TestDaF

24 jednostek lekcyjnych po 45 minut

Trening egzaminacyjny B2

20 jednostek lekcyjnych po 45 minut

Przygotowanie do egzaminu C2

72 lub 85 jednostki lekcyjnej po 45 minut (2017), 80 jednostki lekcyjnej po 45 minut (2018)

Trening egzaminacyjny B1, B2, C1, C2, TestDaF

24 jednostek lekcyjnych po 45 minut