Niemiecki dla prawników

Deutsch für Juristen Foto: Getty Images, E+, andresr

NIEMIECKI DLA PRAWNIKÓW

2 tygodnie kursu intensywnego, 10 dni zajęć
70 JL*, 35 JL* tygodniowo
maks. 16 uczestników

Dla prawników, studentów prawa i wszystkich, którym potrzebna jest znajomość niemieckiego języka prawniczego i którzy chcą poznać ogólne zarysy niemieckiego systemu prawnego.

Kurs obejmuje intensywną naukę specyficznej terminologii i typowe konstrukcje gramatyczne tekstów prawnych. Do tego dochodzi obecność na rozprawach sądowych oraz seminaria z udziałem prawników specjalistów.

Tematy: Niemiecki system prawny w skrócie. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, w szczególności prawo cywilne, prawo pracy, prawo handlowe i prawo spółek, prawo rodzinne, proces cywilny oraz metoda. Wybrane zagadnienia z prawa karnego: podstawowe prawo karne i proces karny. Wybrane zagadnienia z prawa publicznego, w szczególności organizacja państwa, zasady konstytucyjne, prawa podstawowe, prawo europejskie, prawo administracyjne, proces administracyjny, prawo społeczne i metoda; oprócz tego jednostka poświęcona tematowi praktyki zawodowej sędziów i adwokatów.

Nasza oferta

  • intensywny trening językowy od poniedziałku do piątku
  • kursy na poziomie B2/C1
  • korzystanie z pomieszczeń i zasobów wydziału prawa uniwersytetu w Bonn
  • obecność na rozprawach sądowych
  • dyskusje specjalistyczne z prawnikami z Uniwersytetu w Bonn i Uniwersytetu w Kolonii oraz prawnikami praktykującymi w różnych dziedzinach prawa
  • potwierdzenie udziału w kursie
  • wszystkie materiały dydaktyczne wliczone w cenęh
  • nauka indywidualna w mediatece
  • obszerny program kulturalno-rozrywkowy
* JL = jednostki lekcyjne po 45 minut