Terminy egzaminów

Unsere Deutschprüfungen © Getty Images, Vetta, Luis Alvarez

Nasze egzaminy z języka niemieckiego

Potrzebujesz uznanego za granicą potwierdzenia znajomości języka niemieckiego? Oferujemy egzaminy z języka niemieckiego na wszystkich poziomach od A1 do C2.

Egzaminy w Goethe-Institut odpowiadają poziomom zdefiniowanym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ): od poziomu A1 dla początkujących do poziomu C2 jako najwyższego poziomu biegłości językowej.

Miejsca na egzamin w innych ośrodkach

Jeżeli nie ma już miejsc na egzamin w wybranym przez Ciebie terminie, warto zapytać o dostępność miejsc w innych ośrodkach Goethe-Institut w Berlinie, w Bonn, w Bremie, w Dreźnie, w Düsseldorfie, we Frankfurcie, we Fryburgu, w Getyndze, w Hamburgu, w Mannheim, w Monachium lub w Schwäbisch Hall

Goethe-Institut we Frankfurcie oferuje następujące egzaminy:

Goethe-Zertifikat C2

Großes Deutsches Sprachdiplom

Uwaga

Do wszystkich egzaminów w Goethe-Institut (jednak nie we wszystkich terminach) mogą przystępować także kandydaci zewnętrzni, jeśli osiągnęli odpowiedni poziom znajomości języka. Zachęcamy jednak do uczestnictwa w kursie językowym przygotowującym do egzaminu.