Informacje na temat Twojego kursu: począwszy od zgłoszenia, aż po wyjazd

Ablauf Foto:

Od wyboru kursu po jego zakończenie: wszystkie informacje na temat dobrze zorganizowanego pobytu.

Kurs możesz zarezerwować online, za pośrednictwem e-maila, poczty tradycyjnej lub faksu. Tutaj znajdziesz wszystkie formularze i szczegółowe informacje:

Rezerwacja kursu online

Wstępne potwierdzenie

W ciągu 3 dni roboczych od chwili rejestracji otrzymasz od nas:
 • potwierdzenie rezerwacji z terminem płatności
 • numer naszego konta bankowego
 • opis miejsca, w którym odbywa się kurs
 • Twój osobisty numer uczestnika
Terminy zgłoszeń

Procedura zgłoszeń na kurs nie jest czasowo ograniczona. Na kurs możesz zgłosić się tuż przed jego rozpoczęciem. O udziale w kursie decyduje liczba wolnych miejsc. Skorzystanie z oferty zakwaterowania zależy od jej dostępności.

Nasza rada: Chciałbyś zapisać się na najczęściej wybierany kurs w okresie letnim? Potrzebujesz wizy na przyjazd? Zalecamy zgłoszenie się 12 tygodni przed rozpoczęciem kursu (patrz wymagania wizowe).
W celu prawidłowego przyporządkowania płatności do kursanta należy przy płatności zawsze podać nazwisko i numer uczestnika. Zasadniczo pełnej opłaty za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.

Formy płatności

Przelew

Konto bankowe dla przelewów z Niemiec
Commerzbank München
Kod banku: 700 800 00
Nr konta: 316 006 300

Konto bankowe dla przelewów zagranicznych
Commerzbank München
Kod banku: 700 800 00
Nr konta: 316 006 300
SWIFT/BIC: DRESDEFF700
IBAN: DE79 7008 0000 0316 0063 00

Przy przelewach z krajów Unii Europejskiej do Niemiec należy zawsze podawać IBAN i BIC. Pozwoli to uniknąć zbędnych opłat i przyspieszy procedurę przekazu pieniędzy.

Adres banku
Commerzbank, Promenadeplatz 7
D-80273 München
Tel.: +49 89 21 39 0
Faks: +49 89 21 39 22 96

Przelew zagraniczny trwa ok. 8 – 10 dni roboczych. Wpłynięcie pieniędzy potwierdzane jest z chwilą zaksięgowania ich na naszym koncie.

W nagłych przypadkach: Prosimy przesłać kopię zlecenia przelewu faksem lub e-mailem, aby uniknąć anulowania rezerwacji kursu.

Karta kredytowa

Wraz z wstępnym potwierdzeniem rezerwacji otrzymasz szczegóły dotyczące płatności kartą kredytową.
 

Ostateczne potwierdzenie

Z chwilą zaksięgowania Twojej płatności na naszym koncie otrzymasz e-mailem ostateczne potwierdzenie. Potwierdzenie należy okazać przy ubieganiu się o wizę i traktować jako "zaproszenie". Z zasady Goethe-Institut nie wysyła "zaproszenia".
 
Przepisy wjazdowe
 • Jeśli w Twoim kraju istnieje obowiązek wizowy, to zalecamy zgłosić ten fakt do nas najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu.
 • Radzimy również dowiedzieć się, jaki jest czas rozpatrywania wniosku o wydanie wizy.
 • Uwaga: Wiza Schengen jest ważna maksymalnie 90 dni i nie ma możliwości przedłużenia jej w Niemczech.
 • Na dłuższy pobyt w Niemczech konieczne jest posiadanie wizy.
Tutaj znajdziesz informacje i formularze dotyczące wymagań wizowych:
www.auswaertiges-amt.de/visum

Ubezpieczenie zdrowotne

Zalecamy sprawdzić, czy Twoje ubezpieczenie obowiązuje również w Niemczech.

W krajach UE wydawane są Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Do wyboru masz również turystyczne ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez Goethe-Institut:

Bezpośrednio po zgłoszeniu się na kurs możesz drogą online wykupić takie ubezpieczenie. Obecnie koszt ubezpieczenia wynosi 1,40 € / dzień.
www.goethe-travelinsurance.de

Rezygnacja

Odsyłamy do naszych warunków uczestnictwa:
Warunki uczestnictwa

Koszty

Na jedzenie, czas wolny itp. potrzebujesz ok. 20 € na dzień. Są to koszty dodatkowe, nieobjęte podaną ceną kursu.

Dzień pierwszy: Przyjazd i rejestracja

Pierwszy dzień zależy od rodzaju kursu. W dniu przyjazdu nasi pracownicy będą czekać na Ciebie w ośrodku Goethe-Institut.

Jeśli jesteś uczestnikiem intensywnego kursu niemieckiego 2, 4 lub 8, kursów przygotowujących do TestDaF lub DSH:
 
 • Po przybyciu udaj się bezpośrednio do Goethe-Institut w celu rejestracji.
 • Czekać tam będą na Ciebie nasi pracownicy, otrzymasz wszystkie ważne informacje o kursie i pobycie w Niemczech.
 • Jeśli nie dostałeś wcześniej informacji o zakwaterowaniu, otrzymasz adres, wskazówki dojazdu i możesz od udać się na miejsce.
 • Na podstawie testu poziomującego określamy, na jakim poziomie jest Twoja znajomość niemieckiego. Test składa się z części pisemnej i ustnej. Zapewnia on, że od razu uczestniczysz w odpowiednim kursie.
 • Twój kurs rozpoczyna się następnego dnia.
Ważne: W dniu przyjazdu i odjazdu oraz w dni ustawowo wolne od pracy nie odbywają się zajęcia.

Jeśli zarezerwowałeś kurs z dniem przyjazdu w niedzielę, udaj się bezpośrednio do miejsca Twojego zakwaterowania. Następnego dnia dokonamy rejestracji w ośrodku Goethe-Institut i przeprowadzimy test poziomujący. To będzie pierwszy dzień Twojego kursu.

Przyjazd przed rozpoczęciem kursu

Jeśli musisz przyjechać wcześniej, radzimy omówić szczegóły w odpowiednim czasie przed kursem z pracownikami Goethe-Institut w mieście, w którym odbędzie się Twój kurs.

 

Wyjazd

Ostatni dzień, objęty terminem kursu, jest dniem wyjazdu. W tym dniu nie ma zajęć.

Późniejszy wyjazd

Jeśli chcesz wyjechać później, radzimy omówić szczegóły w odpowiednim czasie z pracownikami Goethe-Institut w mieście, w którym odbywa się Twój kurs.


Adresy wszystkich ośrodków Goethe-Institut w Niemczech
Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych przepisów wjazdowych i ew. wymaganej wizy można uzyskać w Urzędzie Spraw Zagranicznych RFN:
Wiza na wjazd do Niemiec (Urząd Spraw Zagranicznych RFN)

W razie potrzeby należy co najmniej 12 tygodni przed podróżą we właściwym konsulacie Niemiec w kraju ojczystym uzyskać informacje o warunkach wjazdu i pobytu:
Adresy niemieckich konsulatów

Należy pamiętać, że przedłużenie pozwolenia na pobyt w Niemczech w przypadku pobytu turystycznego (bez wizy) lub z wizą Schengen jest z zasady niemożliwe. Planując dłuższy pobyt, trzeba złożyć wniosek o wizę do Niemiec. (Prostsze przepisy dotyczą tylko niektórych krajów, np. USA, Japonii, Korei Południowej).
W razie chęci podjęcia studiów po ukończeniu kursu należy wpisać to także we wniosku o wizę.

Aby ubiegać się o wizę, wymagane jest między innymi:
 • ostateczne potwierdzenie Goethe-Institut, że kurs został w pełni opłacony (to potwierdzenie odpowiada „zaproszeniu”, które wymagane jest przez ambasadę)
 • zaświadczenie o posiadaniu obowiązującego na terenie Niemiec ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego.
Czy posiadane ubezpieczenie zdrowotne zapewnia wystarczającą ochronę ubezpieczeniową na pobyt w Niemczech? (Przykład: niebieska karta ubezpieczeniowa dla państw UE).
Jeśli Twoje ubezpieczenie zdrowotne nie jest ważne w Niemczech, usilnie zalecamy wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania kursu w Goethe-Institut.

Na podstawie naszych pozytywnych doświadczeń polecamy następującą firmę ubezpieczeniową, która jest wieloletnim partnerem Goethe-Institut: Klemmer International Versicherungsmakler GmbH.
                    
Najlepiej jest ubezpieczyć się bezpośrednio po rezerwacji kursu za pośrednictwem Internetu:
goethe-travelinsurance.de

Dokumenty ubezpieczeniowe (m.in. potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia do wniosku o wizę) zostaną przesłane e-mailem.                                                     

Pakiet ubezpieczenia za 1,40 euro dziennie zapewnia ochronę ubezpieczeniową od chwili wjazdu do Niemiec na cały pobyt w Goethe-Institut i jest dokładnie dopasowany do obowiązujących w Niemczech przepisów. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów wynikających z już trwających chorób i ich leczenia.