Praktyka bez barier

Ośrodki egzaminacyjne Goethe-Institut starają się indywidualnie podchodzić do specjalnych wymagań osób niepełnosprawnych i ich szczególnych potrzeb podczas egzaminu. Te specjalne potrzeby mogą wynikać z niepełnosprawności wzrokowej lub słuchowej, ale także ruchowej. W celu umożliwienia przygotowania się do egzaminu na każdym poziomie dostępne są certyfikowane zestawy treningowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zestawy ćwiczeń są interaktywne, a to oznacza, że dostęp do oceny jest natychmiastowy. Ponadto zadania można wykonywać za pomocą każdego telefonu komórkowego posiadającego możliwość połączenia się z Internetem.