Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Goethe-Test PRO W życiu zawodowym Zdjęcie (fragment): Colourbox

Chcesz ...

  • w związku z własnym rozwojem: ocenić realistycznie swój poziom językowy / uzyskać sugestie dotyczące dalszego kształcenia i odpowiednich kursów
     
  • jako przedsiębiorca: sprawdzić znajomość języka osób ubiegających się o pracę i pracowników / dokonać oceny wyników szkoleń doskonalących / stworzyć wiarygodną podstawę na potrzeby planowania szkoleń

Goethe-Test PRO – Wszystko jasne w 60 min.!

Czy to własna kariera zawodowa, czy też konkurencyjność całego przedsiębiorstwa: Sukces nie bierze się znikąd. Jego podstawą jest zaufanie. A zaufanie rodzi się wtedy, kiedy mówimy tym samym językiem. Pytanie brzmi zatem: Jak dobrze mówisz po niemiecku? Jaka jest znajomość języka twoich teraźniejszych lub przyszłych pracowników?
 
Goethe-Test PRO: W życiu zawodowym daje odpowiedź na te pytania. Nasz komputerowy test z języka niemieckiego sprawdza szybko i  niezawodnie umiejętności w zakresie słuchania i czytania w kontekście zawodowym.

Indywidualny i miarodajny

Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii Goethe-Test PRO określa w ciągu 60 do 90 min. indywidualny poziom językowy. Wszyscy uczestnicy rozpoczynają od tego samego poziomu. W trakcie testu program wybiera kolejne zadanie w oparciu o poprzednią odpowiedź, przez co dopasowuje się optymalnie do stopnia znajomości języka danej osoby. Tym samym testu nie można nie zdać: Wynik wraz ze świadectwem i wyczerpującym opisem poziomu językowego dostępny jest bezpośrednio po zakończeniu testu – stanowiąc ewentualnie podstawę do decyzji odnośnie np. dalszych szkoleń.
 
Goethe-Test PRO może być przeprowadzany w zależności od potrzeb: na całym świecie w jednym z naszych Centrów Egzaminacyjnych lub bezpośrednio w firmie. Test nawiązuje do metod stosowanych w renomowanym Business Language Testing Service (BULATS) i bazuje na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

How to connect with us

Do you want clarity instead of vague assumptions about your own language skills or those of your employees? Then do not hesitate to contact us directly! We will draw up a non-binding quotation for you and provide you with support in preparing and conducting the test.

We will be pleased to advise you in the planning of suitable training measures and language courses for companies.

Company Training Online

Na całym świecie

Mapa świata