Goethe-Zertifikat B2

Dział nauki języka Goethe Berlin Europa Zdjęcie: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chcesz ...

  • uczęszczać w Niemczech do college’u przygotowującego do podjęcia studiów.
  • potwierdzić w celach zawodowych zaawansowaną znajomość języka niemieckiego.
  • przygotować się do pracy w branży medycznej.
  • potwierdzić ukończenie poziomu B2
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

The Goethe-Zertifikat B2 is a German exam for adults and it will be available to young people as well from 2019. It certifies that candidates have acquired advanced language skills and corresponds to the fourth level (B2) of the six-level scale of competence laid down in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Lokalizacja centrów egzaminacyjnych

Egzamin możesz złożyć w placówkach Goethe-Institut w Niemczech.
Lokalizacja centrów egzaminacyjnych

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

  • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
  • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
  • potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.