Goethe-Zertifikat B2

Dział nauki języka Goethe Berlin Europa Zdjęcie: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chcesz ...

  • uczęszczać w Niemczech do college’u przygotowującego do podjęcia studiów.
  • potwierdzić w celach zawodowych zaawansowaną znajomość języka niemieckiego.
  • przygotować się do pracy w branży medycznej.
  • potwierdzić ukończenie poziomu B2
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat B2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych. Potwierdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym i odpowiada czwartemu poziomowi (B2) na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Lokalizacja centrów egzaminacyjnych

Egzamin możesz złożyć w placówkach Goethe-Institut w Niemczech.
Lokalizacja centrów egzaminacyjnych

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

  • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
  • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
  • potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.