Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch

Dzieci w domu Zdjęcie: Getty Images/Comstock Images

Chcesz …

  • przystąpić do egzaminu dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat
  • uzyskać zaświadczenie o podstawowej znajomości języka niemieckiego
  • potwierdzić ukończenie poziomu A2
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, który potwierdza podstawową znajomość języka. Odpowiada drugiemu poziomowi (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Lokalizacja centrów egzaminacyjnych

Egzamin możesz złożyć w placówkach Goethe-Institut w Niemczech.
Lokalizacja centrów egzaminacyjnych

Egzamin można zdawać w ośrodkach Goethe-Institut zlokalizowanych w Niemczech i na całym świecie, a także w ośrodkach egzaminacyjnych naszych partnerów, wybierając najbliższą opcję. Wybierz kraj, w którym chcesz zdawać egzamin, a uzyskasz informacje o ofercie egzaminacyjnej w danym miejscu. Z pytaniami na temat terminów i cen egzaminów należy zwracać się bezpośrednio do wybranego ośrodka egzaminacyjnego.

Zdając ten egzamin pokazujesz, że ...

  • rozumiesz i potrafisz stosować zdania i często używane wyrażenia w sytuacjach z życia codziennego.
  • umiesz się porozumieć w prostych, rutynowych sytuacjach, wymagających jedynie wymiany informacji na znane i typowe tematy.
  • umiesz opisać w prosty sposób swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz rzeczy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.