Goethe-Zertifikat A2

Pełna entuzjazmu bizneswoman Zdjęcie: Getty Images/Daniel Laflor

Chcesz ...

  • uzyskać zaświadczenie o podstawowej znajomości języka niemieckiego.
  • potwierdzić ukończenie poziomu A2.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat A2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który zakłada podstawową znajomość języka. Odpowiada drugiemu poziomowi kompetencji (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Lokalizacja centrów egzaminacyjnych

Egzamin możesz złożyć w placówkach Goethe-Institut w Niemczech.
Lokalizacja centrów egzaminacyjnych

Egzamin można zdawać w ośrodkach Goethe-Institut zlokalizowanych w Niemczech i na całym świecie, a także w ośrodkach egzaminacyjnych naszych partnerów, wybierając najbliższą opcję. Wybierz kraj, w którym chcesz zdawać egzamin, a otrzymasz informacje o ofercie egzaminacyjnej w danym miejscu. Z pytaniami na temat terminów i cen egzaminów należy zwracać się bezpośrednio do wybranego ośrodka egzaminacyjnego.

Zdając ten egzamin pokazujesz, że ...

  • rozumiesz i potrafisz stosować zdania i często używane wyrażenia w sytuacjach z życia codziennego.
  • umiesz się porozumieć w prostych, rutynowych sytuacjach, wymagających jedynie wymiany informacji na znane i typowe tematy.
  • umiesz opisać w prosty sposób swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie oraz rzeczy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.