Standardy jakości

Dział nauki języka Berlin Latin America Zdjęcie: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Jakość. Wyzwanie, do którego pochodzimy na serio

Wymagania stawiane egzaminom z języków obcych są surowe. Goethe-Institut zaświadcza swoją marką, swoim systemem zarządzania jakością i długoletnim doświadczeniem, że wymogi te są spełniane.

Zadania egzaminacyjne opracowują specjaliści z doświadczeniem w nauczaniu i egzaminowaniu. Ostateczna redakcja wykonywana jest w centrali w Monachium. Przed egzaminami zadania wypróbowywane są w warunkach egzaminacyjnych, a wyniki poddawane jakościowej i ilościowej analizie. Kształcenie i dokształcanie egzaminatorów odbywa się podczas centralnych i lokalnych szkoleń.

Po czym można poznać wysoką jakość:

Obiektywność

Egzaminy muszą być oceniane obiektywne – niezależnie od płci, pochodzenia czy ewentualnej niepełnosprawności.

Koncentracja na języku

Podczas egzaminu językowego decydujące znaczenie powinny mieć kompetencje językowe, a nie zdolność skupienia uwagi, inteligencja czy wiedza ogólna.

Wiarygodność

Dzięki ocenie przez dwóch egzaminatorów nasze egzaminy charakteryzują się wysoką wiarygodnością.

Praktyczność

Ciągle pracujemy nad optymalizacją naszych egzaminów: w zakresie czasu trwania, zastosowania nowoczesnych technologii oraz ogólnych warunków.

Jednolite kryteria jakościowe:

Jako jeden z założycieli Association of Language Testers in Europe (ALTE) Goethe-Institut opowiada się za tworzeniem i wdrażaniem standardów jakościowych.
 
Celami ALTE są:
  • ujednolicenie poziomów biegłości językowej w celu zwiększenia międzynarodowej uznawalności certyfikatów językowych w Europie;
  • ujednolicenie kryteriów jakościowych wszystkich faz tworzenia i przeprowadzania egzaminów, tzn. opracowywania testów, przeprowadzania egzaminów, oceny, certyfikacji, przetwarzania i zapisywania danych;
  • współpraca w ramach wspólnych projektów oraz wymiana doświadczeń i wiedzy specjalistycznej.
W 2003 roku stowarzyszenie ALTE jako organizacja pozarządowa zostało włączone do Rady Europy i funkcjonuje jako jednostka doradcza w kwestiach oceny umiejętności i certyfikacji. Ponadto w 2006 roku ALTE otrzymało status instytucji doradczej OZN.