Kampus yaşamı

Leben auf dem Campus; Foto: sturti, E+, Getty Images Foto: sturti, E+, Getty Images
Ve ilk gün aşağıda tarif edildiği gibi şekillenmektedir
Çocuğunuzun kendisini rahat ve güvende hissetmesi gerekmektedir. Biz bu ilk günü, havalimanından itibaren tüm gereksinimlerin yerine getirilmeleri doğrultusunda organize etmekteyiz. Bunun anlamı: Rahat bir biçimde intikal ederek çantalarını boşaltma, yatılı okulu, araziyi ve rehberleri tanıma, diğer çocuklar ve gençler ile ilk irtibatlarını sağlanmasıdır.

Burada tekrar sıralanmak üzere:
 • Varış
 • Havalimanında karşılama
 • Kurs yerine transfer
 • Yatılı okulda karşılama
 • Odaya taşınma, çantaları boşaltma
 • Atıştırmalıklar ve içecekler
 • Evi ile irtibatın sağlanması ve sorunsuz intikal etmesinin haber verilmesi
 • Yatılı okul arazisini ve diğer kurs katılımcılarını tanıma
 • İstirahat süresi
 • Birlikte akşam yemeği
Ve tipik bir gençlik kursu günü aşağıda tarif edildiği gibi geçmektedir:
 
Saat 08:00 - 09:00 arası Birlikte kahvaltı
Saat 09:00 - 10:30 arası Değişik seviyelerde dersler, dil oyunları, gramer yapısı
Saat 10:30 - 11:00 arası Ara verme ve soğuk içecek ikramı
Saat 11:00 - 12:30 arası Ders
Saat 12:30 - 14:00 arası Birlikte öğle yemeği
Saat 14:00 –
15:30 arası
Öğrenme ve eğlenme
Öğretici oyunlar ve alıştırmalar, dil becerisini geliştiren eğlenceli aktiviteler
Saat 15:30 - 16:00 İkramlı mola
Saat 16:00 - 18:30 Serbest zaman programı
Spor, yaratıcı aktiviteler, yürüyüş, küçük geziler, turistik yerleri ziyaret, esnek ikramlı molalar
Saat 14:00 –
18:30 arası
haftada 2 gün
Öğleden sonra ders
Temel konu başlığı "Proje çalışması"
Saat 18:30 –
19:30 arası
Birlikte akşam yemeği
Başlangıç saat 19:30 Akşam programı
Spor, yaratıcı aktiviteler, filmler, disko ya da serbest zaman geçirme
  Hafta sonu
Serbest zaman programı
Serbest zaman programı hafta sonları da
Her kurs yerinde internet
Her kurs yerinde çocukların ebeveynleri veya arkadaşları ile irtibat sağlayabilmeleri için internet erişimli bilgisayarlar bulunmaktadır.

WLAN ile Skype bağlantıları sadece az sayıda kurs yerlerinde bulunmaktadır.

Yanlarında bir laptopun getirilmesine genelde gerek bulunmamaktadır.

Memnuniyetle internet kullanımı, ama sürekli değil
İnternet kullanımı genel olarak her gün olmak üzere, zamansal açıdan kısıtlı bir biçimde mümkündür. Bizler çocuklara uygun olan internet kullanımına önem vermekteyiz.
İntikal etme durumunun bildirilmesi
Çocuğunuzun kurs yerine sorunsuz bir biçimde intikal etmesi ile birlikte, bizler kendisine, sizi bundan haberdar etmesini hatırlatacağız. Yanlarında bir cep telefonu bulunmayan katılımcılara ise bir E-Mail yazabilme olanağı tanınacaktır.

Telefon ile irtibat her yerden mümkündür
Çocuğunuz ile telefonda görüşebilmeniz tüm kurs yerlerinde mümkündür. Zaman ve telefon numaraları bilgileri çocuklara intikal ettiklerinde verilecektir.

Aynı zamanda kurs yönetiminden çocuğunuzun durumu hakkında telefon veya E-Mail aracılığı ile haber alabilmeniz mümkündür. Çocuğunuzun o anda derste olması veya bir boş zaman aktivitesinde bulunması halinde, kendisine iletilmek üzere kurs yönetimine memnuniyetle bir mesaj bırakabilirsiniz. Çocuğunuz sizi o zaman geri arayacaktır.

Daha az olanı daha fazlasıdır
Çocuğunuz ile iletişim iyi bir şey olup, aynı zamanda önemlidir. Ancak bizim edindiğimiz tecrübelere göre ebeveynlerin sıklıkla aramalardan, ziyaretlerden veya çocuğun hafta sonları için gelip alınmasından feragat etmeleri durumunda, çocuklar ve gençler tarafından ortama daha hızlı bir biçimde uyum sağlanmaktadır. Bu şekilde çocuklar ve gençler rahatsız edilmemekte olup, yeni gruplarına daha iyi bir biçimde entegre olabilmektedirler.
Uluslar arası bir atmosferde öğrenim ve eğlence: Bizim kurslarımıza bütün Dünyadan çocuklar ve gençler katılmaktadır. Beher kurs süresince sayıları takriben 60 - 100 arası gençler ortalama olarak 20 farklı ülkeden bir araya gelmektedirler.

Katılımcılar çoğunlukla aşağıda bulunan ülkelerden gelmektedir: İspanya, Fransa, İtalya, Rusya, ABD, Türkiye, İsviçre, Yunanistan, Polonya, İngiltere.

Yukarıda anılan ulusların kurs yeri ve tarihlerine göre katılım oranları farklılık gösterebilmektedir.

Çocuklar mümkün olduğu kadar diğer ülkelerden gelen kurs katılımcıları ile bir arada ikamet ettirilmekte olup, aralarında mümkün olduğu kadar Almanca konuşmaları sağlanmaktadır.
Güvenlik
Okullarda, yatılı okullarda, eğitim geliştirme kurumlarında ve gençlik otellerinde yangın koruma, acil durum donanımları ve saire güvenlik tedbirlerinin alınmaları son derece ciddi yasal yükümlülükler altında yürütülmektedir.

Kurum Kuralları
Tüm okullarda, yatýlý okullarda, eðitim geliþtirme kurumlarýnda ve gençlik otellerinde ilgili kurum yönetmelikleri geçerli olmaktadýr. Bazý hallerde bu yönetmelikler (örn: içki yasaðý) çok daha sýký uygulanabilmektedir.

Genel olarak geçerli olan kurallar
 • Odaların düzenli ve temiz tutulmaları
 • Diğer kültürlere ve dinlere saygı gösterilmelidir
 • Kesinlikle alkol yasaktır 
 • Sigara içmek yasaktır (Alman kanun hükümleri gereği)
 • Yaşam kurallarımız geçerli genel kurallar gereğince, kurslar ve serbest zaman programları sırasında ve kampüs dışında cinsel temasta bulunulması kesinlikle yasaktır.
 • Mobbing ve fiziksel şiddet tolere edilmez
 • Yatılı okul ve kampus alanından tek başına ayrılmaya izin verilmemektedir
 • Alandan ayrılma ve alan içersinde bulunmama durumu ise, ancak kurs yönetimi ile mutabakat sağlanması doğrultusunda mümkündür
 • Gecelemeye sadece yatılı okulda izin verilmektedir
 • Yatılı konuklara izin verilmemektedir
Alanın terk edilmesi durumu
Bizlerin güvenlik gereği günün her saati ve gece ve gündüz olmak üzere, çocukların ve gençlerin nerede olduklarını bilmemiz gerekmektedir.

Çocuk kurslarına katılanların yatılı okul alanını veya kampus alanını tek başına terk etmelerine izin verilmemektedir.

Daha büyük olan çocuklar ile gençlerin alanı ilgili rehber ekibi ile mutabakat sağlanması koşulu ile terk etmelerine izin verilebilmekte olup – sadece küçük gruplar şeklinde veya asgari olarak üç kişi olmaları kaydıyla izin verilebilmektedir. Kurs katılımcılarının bu kurallara muhalefet etmeleri durumunda, ebeveynleri tarafımızca haberdar edilecektir.

Küçük yaştaki çocukların yanlarında refakatçi olmadan ziyaret etmelerine izin vermediğimizi hatırlatmak isteriz. Çocuklar kurs merkezinden bir akrabaları tarafından teslim alınmalıdır. Ayrıca bunun için öncesinde sizden yazılı izin belgesi de almamız gerekmektedir. Lütfen bunun için gerekli olan formu müşteri yönetimi birimimizden talep ediniz.

Otostop yapmaya izin verilmemektedir.

Not
Kurum kurallarına birden fazla kez muhalefet edilmesi durumunda ise, istisnai hallerde maalesef kursiyerin erken ayrılması gerekecektir.

Kurs katılımcıları arasında rıza ile olanlar da dahil her türden yakın cinsel temas, katılımcının derhal kurs ile ilişiğinin kesilmesine neden olur. Tekrar eden mobbing uygulamaları ve fiziksel şiddet için de aynısı geçerlidir. Yasaların ihlali kanuni mercilere bildirilebilir.

Bu durumdaki dönüşler ile ilgili masraflar ebeveynlere aittir.
Bizim gençler için düzenlediğimiz kurslar sırasında genel olarak Almanya’nın okulları tatilde veya Alman okulları kapalı olmaktadır. Alman aileleri bu süre içersinde genel olarak yaz tatilindedir.

Buna rağmen yine de rehber ekibi dışında da ana dillerini konuşan kişiler ile irtibatların sağlanabilmeleri için mesela kurs yerlerinde ikamet eden veya çalışan Alman vatandaşları röportajlar düzenlenmektedir. Bunun dışında ise mümkün olduğu kadar Alman gençleri gruplarının veya kurumlarının (futbol maçı) ziyaretlerini gerçekleştirmeye çalışmaktayız.