Weitere Informationen

Geri Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Sınav: BULATS Mesleki Almanca Testi

BULATS Mesleki Almanca Testi'nde, işyerinde ihtiyaç duyacağınız dil becerileri sınanır.
 

Çevrimiçi okuma, dinleme, sözcük dağarcığı ve gramer testi

Meslek ortamıyla ilgili metinlerle ilgili soruları cevaplar ve metinlerde boş bırakılmış kısımları tamamlarsınız: e-postalar, ilanlar, notlar, grafikler ve makaleler. Metinlerin uzunluğu ve karmaşıklık derecesi, dil seviyenize göre değişiklik gösterir. Sözgelimi iş başvurusu konuşmaları, müşterilerle görüşmeler ve radyo yayınlarından alınma, iş dünyasına ilişkin konuşma parçaları gibi diyalog ve telefon konuşmalarıyla ilgili ödevleri çözersiniz.
Ödevleri, ekranda yaparsınız. Verdiğiniz cevaplar kaydedilir .

Süre: 60-90 dakika

Çevrimiçi yazma testi

Bir e-postaya veya mektuba cevap olarak kısa bir yazı yazar ve işyeri ortamıyla ilgili bir konu hakkında biraz daha uzunca bir rapor veya yazı hazırlarsınız.
Ödevleri, ekranda yaparsınız. Verdiğiniz cevaplar kaydedilir.

Süre: 45 dakika

Çevrimiçi konuşma testi

Test, beş bölümden oluşur. 1. bölümde işiniz, yüksek eğitiminiz, mesleki planlarınız ve kişisel ilgi alanlarınız hakkında konuşursunuz. 2. bölümde sekiz cümleyi sesli olarak okursunuz. 3. bölümde mesleki bir konu hakkında bir sunum yapar ve 4. bölümde bir grafiği açıklarsınız. Son bölümdeyse, belirli bir konu hakkındaki kişisel görüşünüzü ifade edersiniz.
Ödevleri, ekranda yaparsınız. Cevaplarınız kayda alınır.

Süre: 15 dakika

Önkoşullar

Goethe Enstitüsü'nün sınavlarına, ilgilenen herkes girebilir ve bu sınavlara, belirli bir minimum yaş veya uyruk gerekmeksizin, isteyen herkes katılabilir.
  • BULATS Mesleki Almanca Testi'ne 18 yaşın üzerindeki kişilerin girmesi önerilir.
  • BULATS dil becerilerinizi algıladığından, bu test için herhangi bir önkoşul yoktur.
  • BULATS testi, mesleki iletişim seviyenizi sınar – ancak, sınav için, uzmanlık bilgileri gerekmez. Bu testlere katılmak için mesleki deneyim şartı aranmaz.