Übungsmaterialien

Geri TestDaF

TestDaF sınavına hazırlanmak için iki örnek TestDaF sınavından yararlanabilirsiniz. Bilgi ve tüyoları da içeren bu örnek sınavlara www.testdaf.de adresinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz..

Material that can be downloaded

Sample examinations for downloading
   including hints and tips on sets of model practice
   exercises can be found directly at the TestDaF website

Material that can be downloaded

Sample examinations for downloading
including hints and tips on sets of model practice exercises can be found directly at the TestDaF website

Ordering of material

Trainingsmaterial
Further training material can be found directly at the TestDaF website. The material can be acquired in bookshops.

Ordering of material

Trainingmaterial
Further training material can be found directly at the TestDaF website. The material can be acquired in bookshops.