Oversættelsesstøtte

Goethe-Institut Foto: Loredana La Rocca

Goethe-Instituttets støtteprogram ”Übersetzungen deutscher Bücher in eine Fremdsprache” støtter udenlandske forlag i forbindelse med udgivelsen af tysk litteratur. Dermed skal ikke-tysksprogede læsere få adgang til aktuelle tyske værker inden for moderne litteratur, børne- og ungdomsbøger, vigtige videnskabelige udgivelser og fagbøger. 

Programmet tjener kulturpolitiske mål og er et vigtigt værktøj for det tyske udenrigsministeriums kultur- og uddannelsespolitik.

I de næsten 40 år programmet har eksisteret, er udgivelsen af ca. 6000 bøger på 45 forskellige sprog blevet støttet.

Goethe-Instituttet i Danmark udfærdiger en vurdering af din ansøgning. Hvis instituttet bakker op om dit projekt, sender det en anbefaling til Goethe-Instituttets hovedkvarter i München. Her fastlægger et udvalg støttesummen.

Udvalget mødes fire gang om året:
 • I begyndelsen af februar: Ansøgningsfristen slutter den 1. december
 • I slutningen af april: Ansøgningsfristen slutter den 1. marts
 • I slutningen af juli: Ansøgningsfristen slutter den 1. juni
 • I begyndelsen af november: Ansøgningsfristen slutter den 15. september
Udvalget tager kun stilling til ansøgninger vedrørende fagbøger og akademiske titler på udvalgsmøderne i februar og juli.
 
 1. Forlag som ansøgere: Kun danske forlag er berettigede til at søge om støtte. 
   
 2. Publicerede værker: Goethe-Instituttet understøtter oversættelser af tyske forfattere, som i trykt form er blevet udgivet af et forlag i det tysksprogede område. 
   
 3. Oversættelse fra originalsproget: Oversættelsen skal ske på baggrund af den tyske originaltekst. 
   
 4. Oversættelsens udgivelsesdato: Der kan kun tages stilling til projekter, som endnu ikke befinder sig i trykken ved kontraktens indgåelse. 
   
 5. Tilskud til oversættelsesomkostningerne: I tilfælde af støtte erstatter Goethe-Instituttet efter udgivelse af oversættelsen en del af forlagets oversættelsesomkostninger. En komplet betaling af oversættelsesomkostningerne samt en finansiering af licens-, tryk- og redaktionsomkostningerne er ikke muligt. 
   
 6. Nævnelse af Goethe-Instituttet og gengivelse af logo: Det danske forlag er i kolofonen forpligtet til at nævne Goethe-Instituttet som støtte samt at trykke Goethe-Instituttets logo. Skulle dette forsømmes forbeholder Goethe-Instituttet sig retten til ikke at udbetale støttesummen. 
   
 7. Oversætterhonorar: I tilfælde af støtte kan der ved fastlæggelsen af støttesummen kun tages det honorar i betragtning, som oversætteren får udbetalt senest ved oversættelsens udgivelse. 
   
 8. Oversættelser som e-bøger i Onleihe: Goethe-Instituttet ønsker at stille oversættelser, som også udkommer som e-bøger, til rådighed for brugerne af Goethe-Instituttets onlinebibliotek Onleihe. Det danske forlag forpligter sig til at stille oversættelsen til rådighed i et EPUB-format.
Her finder du Goethe-Instituttets logo, som skal gengives i oversættelsen: