Oversættelsesstøtte

Goethe-Institut Oversættelsesstøtte Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Goethe-Instituttets støtteprogram ”Übersetzungen deutscher Bücher in eine Fremdsprache” støtter udenlandske forlag med publiceringen af tysk litteratur. Dermed skal ikke-tysksprogede læsere få adgang til aktuelle tyske værker inden for moderne litteratur, børne- og ungdomsbøger, vigtige videnskabelige grene og fagbøger. 

Programmet tjener kulturpolitiske mål, og er et vigtigt værktøj for den udenlandske kultur- og uddannelsespolitik.

I tilfælde af støtte refunderer Goethe-Instituttet en del af oversættelsesomkostningerne til det pågældende udenlandske forlag efter udgivelsen. En fuldstændig overtagelse af oversættelsesomkostningerne såvel som financieringen af tryk- og redaktionsudgifterne kan ikke stilles i udsigt.

I de næsten 40 år programmet har eksisteret, er udgivelsen af ca. 6000 bøger på 45 forskellige sprog blevet støttet.
 

Det er udelukkende udenlandske forlag, som er berettiget til at ansøge.

Dit lands Goethe-Institut tager stilling til din ansøgning. Efter der er blevet taget stilling til din ansøgning, sendes vurderingen til det centrale Goethe-Institut i München. Her fastlægges støttesummen af den literære komité.

Komitéen samles fire gange årligt på følgende tidspunkter:
 • I begyndelsen af februar: Skønlitteratur, børne- og ungdomsbog
 • Ansøgningsfrist: 15. december
 • Ultimo april: Alle faggrene
 • Ansøgningsfrist: 15. december for videnskabelige værker*, 15. marts for alle andre
 • Ultimo juli: Skønlitteratur, børne- og ungdomsbog
 • Ansøgningsfrist: 15. juni
 • I begyndelsen af november: Alle faggrene
 • Ansøgningsfrist: 15. juni for videnskabelige værker*, 15. september for alle andre
* For videnskabelige værker indhentes en erklæring fra Deutsche Forschungsgemeinschaft, derfor tager afgørelsen længere tid end almindeligvis. 
 1. Der gives støtte til oversættelser af værker, som er skrevet af tyske forfattere. Værkerne skal allerede foreligge i trykt form og være udgivet af et forlag inden for det tysksproglige område.
 2. Oversættelsen skal ske på baggrund af den tyske originaltekst.
 3. Der kan kun tages stilling til projekter, som endnu ikke befinder sig i trykken ved kontraktens underskrivelse.
 4. Det udenlandske forlag er i kolofonen forpligtet til at nævne Goethe-Instituttet som støtte, samt at trykke Goethe-Instituttets logo. Skulle dette forsømmes forbeholder Goethe-Instituttet sig retten til ikke at udbetale støttesummen.
 5. I tilfælde af støtte kan der ved fastlæggelsen af støttesummen kun tages sådanne honorarer i betragtning, som oversætteren senest ved oversættelsens udgivelse får udbetalt.