Oversættelsesstøtte

En opslået bog Foto: Loredana La Rocca

Goethe-Instituttets støtteprogram ”Übersetzungen deutscher Bücher in eine Fremdsprache” støtter udenlandske forlag i forbindelse med udgivelsen af tysk litteratur. Dermed skal ikke-tysksprogede læsere få adgang til aktuelle tyske værker inden for moderne litteratur, børne- og ungdomsbøger, vigtige videnskabelige udgivelser og fagbøger. 

Programmet tjener kulturpolitiske mål og er et vigtigt værktøj for det tyske udenrigsministeriums kultur- og uddannelsespolitik.

I de næsten 40 år programmet har eksisteret, er udgivelsen af ca. 6000 bøger på 45 forskellige sprog blevet støttet.

Ny ansøgningsportal fra d. 1.11.2021

Nuværende online ansøgningsskema aktiv indtil d. 15.09.2021
Ansøgningspause fra d. 16.09. – 31.10.2021
Yderligere informationer finder du i online ansøgningsskemaet fra september 2021

Goethe-Instituttet i Danmark udfærdiger en vurdering af din ansøgning. Hvis instituttet bakker op om dit projekt, sender det en anbefaling til Goethe-Instituttets hovedkvarter i München. Her fastlægger et udvalg støttesummen.

Udvalget mødes fire gang om året:
 • I begyndelsen af februar: Ansøgningsfristen slutter den 1. december
 • I slutningen af april: Ansøgningsfristen slutter den 1. marts
 • I slutningen af juli: Ansøgningsfristen slutter den 1. juni
 • I begyndelsen af november: Ansøgningsfristen slutter den 15. september
Udvalget tager kun stilling til ansøgninger vedrørende fagbøger og akademiske titler på udvalgsmøderne i februar og juli.
 
 1. Forlag som ansøgere: Kun danske forlag er berettigede til at søge om støtte. 
   
 2. Publicerede værker: Goethe-Instituttet understøtter oversættelser af tyske forfattere, som i trykt form er blevet udgivet af et forlag i det tysksprogede område. 
   
 3. Oversættelse fra originalsproget: Oversættelsen skal ske på baggrund af den tyske originaltekst. 
   
 4. Oversættelsens udgivelsesdato: Der kan kun tages stilling til projekter, som endnu ikke befinder sig i trykken ved kontraktens indgåelse. 
   
 5. Tilskud til oversættelsesomkostningerne: I tilfælde af støtte erstatter Goethe-Instituttet efter udgivelse af oversættelsen en del af forlagets oversættelsesomkostninger. En komplet betaling af oversættelsesomkostningerne samt en finansiering af licens-, tryk- og redaktionsomkostningerne er ikke muligt. 
   
 6. Nævnelse af Goethe-Instituttet og gengivelse af logo: Det danske forlag er i kolofonen forpligtet til at nævne Goethe-Instituttet som støtte samt at trykke Goethe-Instituttets logo. Skulle dette forsømmes forbeholder Goethe-Instituttet sig retten til ikke at udbetale støttesummen. 
   
 7. Oversætterhonorar: I tilfælde af støtte kan der ved fastlæggelsen af støttesummen kun tages det honorar i betragtning, som oversætteren får udbetalt senest ved oversættelsens udgivelse. 
   
 8. Oversættelser som e-bøger i Onleihe: Goethe-Instituttet ønsker at stille oversættelser, som også udkommer som e-bøger, til rådighed for brugerne af Goethe-Instituttets onlinebibliotek Onleihe. Det danske forlag forpligter sig til at stille oversættelsen til rådighed i et EPUB-format.
Her finder du Goethe-Instituttets logo, som skal gengives i oversættelsen: