Skoleinspektør Kai Andersens Fond

Fondens formål er at støtte deltagelse i mellemfolkeligt samarbejde, primært mellem Danmark og Tyskland ud fra følgende motto:

  • Tale sammen.
  • Forstå hinanden.
  • Overvinde fordomme.
  • Handle forsvarligt.
Bestyrelse
Finn Rowold, formand
Ingrid Hyldahl, kasserer
Rikke Posborg
Karin Meyer
Ulla Fredsgaard

Tilskud
Der ydes tilskud på op til 5000 kr.

Ansøgning
Ansøgning stiles til Finn Rowold: finnrowold5@gmail.com.

Historie
Kai Andersen, der oprindelig var skoleinspektør i København, arbejdede i mange år for forståelse og samarbejde mellem Danmark og Tyskland primært gennem den nu nedlagte Danske Sonnenbergkreds, som i forbindelse med nedlæggelsen vedtog at fortsætte Kai Andersens Fond og supplere den med kredsens formue.