Urban Upcycling
Agentur for byens ressourcer

Genanvendelse af den gamle banemesterkontor i Hamborg;
Genanvendelse af den gamle banemesterkontor i Hamborg | Foto: Michael Ziehl

Byudvikling gennem nedrivning? Det kan gøres bedre, mener den i Hamborg bosatte urbanist og forfatter Michael Ziehl. Utallige urbane initiativer og selvforvaltede kulturprojekter i Europa er i dag med til at skabe en ny forståelse af urbanitet og udviklingen af løsninger, der tager højde for byboernes behov.

Gängeviertel i Hamburg eller PB43 i København er eksempler på, hvordan engagerede borgere beriger bymiljøet ved at genanvende områder, som man hidtil har troet ikke stod til at redde. Inspireret og opmuntret af dette engagement arbejder Michael Ziehl med sit agentur Urban Upcycling på at fremme den kreative omgang med byens lager af uudnyttede materialer og understøtter samtidig de borgere, der ønsker at forme byen på deres egne præmisser.
 
Urban Upcycling arbejder i spændingsfeltet mellem engagerede byboere og byens administrationsafdelinger. Med søsætningen af nye samarbejdsaftaler følger også potentielle konflikter: partnere, der arbejder fuldstændig forskelligt og på overfladen følger modsatrettede mål, må lære at stole på hinanden, tillade innovation og indgå kompromiser, der er fair for begge parter. Agenturet er derfor formidler mellem brugere, grundejere, myndigheder og investorer, og gør fælles mål opnåelige. Det er første skridt i den gradvise forvandling af skrantende huse og forsømte og brakliggende grundstykker. Disse skal ende ud som urbane områder.
 
Michael Ziehl Michael Ziehl | Foto: Franziska Holz Urban Upcycling kobler planlægningen og skabelsen af byområderne samt det tætte arbejde med udøvere og ledende kræfter sammen med erfaringen og teorien fra videnskaberne og forskningen. Agenturet organiserer arrangementer med fagligt indhold og får teoretikere og praktikere til at tale sammen. Dertil kommer, at agenturet dokumenterer de erfaringer, det høster. Gennem foredrag og publikationer gør Urban Upcycling den oplevede og tillærte viden gennemskueligt for et publikum med forskellige faglige baggrunde.
 
Et eksempel på dette er den af Michael Ziehl organiserede kongres, ”Cities, Culture and Sustainability”, der fandt sted i forbindelse med City Link Festivalen i Hamburg. Talere på kongressen var sociolog og professor Sharon Zukin fra New York, Ph.d. og forsker i bæredygtighed Oleg Koefoed fra København, og debattør og aktivist Steen Andersen, ligeledes fra København. Bogen ”City Linkage – Art and Culture Fostering Urban Futures” knytter an til festivalen og kongressen og blev udgivet i maj 2016.