Fading Memories

Fading Memroies - Introbillede © Goethe-Institut. Design: Heike Sinn

Privatsfære og datasuverænitet i den digitale tidsalder

Den samfundsmæssige, politiske og økonomiske fremtid bliver over hele verden bestemt af de digitale teknologiers evolution. Derved udviskes grænserne mellem den analoge og den digitale sfære, det digitale bliver en uadskillelig del af den reelle virkelighed.

Fading memories beskæftiger sig i løbet af en etårig international arrangementsrække med temaet privatsfære og datasuverænitet i den digitale tidsalder på baggrund af udviklingerne i de nordvesteuropæiske lande.
 

Save the date: 24.11.2017

Fading Memories - Konference i Rotterdam

Den internationale konference kommer til at svare på nogle af de mest presserende spørgsmål, som vi stiller os selv i hverdagen i forhold til privatsfære og overvågning, regulering og den voksende rolle, som algoritmer spiller i vores hverdag.

Fading Memories - Privat frihed og overvågning © Goethe-Institut. Design: Heike Sinn

Privat frihed og overvågning

Sikkerhed og frihed er to elementære rettigheder, som ikke altid lader sig forene. Især i forhold til overvågning synes en ligevægt mellem disse to rettigheder at være svær.
 

Fading Memories - Regulering © Goethe-Institut. Design: Heike Sinn

Regulering

Teknologiske udviklinger stiller igen og igen nye krav til lovgiverne. Internationale krav støder på særlige nationale forhold. Hvor ligger mulighederne, og hvor ligger grænserne i forhold til statslig regulering?
 
 

Fading Memories - Algoritmer i hverdagen © Goethe-Institut. Design: Heike Sinn

Algoritmer i hverdagen

De bestemmer vores søgeresultater, skriver journalistiske tekster og beregner den korteste vej til vores mål: Algoritmer findes i utallige elektroniske apparater. Hyppigere og hyppigere er disse ikke kun forbundet med internettet, men også med hinanden. Hvilke konsekvenser har det for vores hverdag?