Yderligere informationer

Alt inkluderet! Prøvedelene

Goethe-Zertifikat C1 består af prøvedelene læse, lytte, skrive og tale (mundtlig prøve alene eller parvis). 
Prøven bliver gennemført og vurderet på samme måde verden over.
 

Læse

Du læser fagtekster, kommentarer, anmeldelser og/eller beretninger. I de tilhørende opgaver viser du, at du kan omgås med større tekstmængder, idet du bl.a. kan gengive dem i uddrag.

Varighed: 70 minutter

Skrive

Du ytrer dig udførligt om et emne i en godt struktureret tekst. Derudover får du informationer i form af en grafisk fremstilling.

Varighed: 80 minutter

Lytte

Du lytter til samtaler, herunder telefonsamtaler, interviews og radioudsendelser og tager noter og ordner udsagn.

Varighed: ca. 40 minutter

Tale

I prøvens første del tager du stilling til en kort tekst. Efterfølgende taler du med din samtalepartner for sammen at træffe en beslutning eller finde en løsning.

Varighed: 10 hhv. 15 minutter

Forudsætninger

Goethe-Zertifikat C1 er en tyskprøve for voksne.
 
Goethe-Instituttets prøver er tilgængelige for alle interesserede og kan aflægges uafhængigt af, om man har nået minimumsalderen eller har tysk statsborgerskab.
  • Goethe-Zertifikat C1 anbefales fra alderen 16 år.
  • Goethe-Zertifikat C1 forudsætter sprogkundskaber på femte kompetenceniveau C1 inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 800 til 1000 undervisningsenheder à 45 minutter.
Top