Thomas Strasser
I’m going DeepL underground

Potentialet og grænserne for læring af sprog ved hjælp af kunstig intelligens

Hvad er de didaktiske implikationer af AI ved læring af sprog og i sprogundervisningen?
Thomas Strasser giver et overblik over, hvordan man i sprogundervisningen konkret kan bruge systemer, der er baseret på kunstig intelligens. Han vil præsentere en række såkaldte svage AI-systemer og applikationer, der kan bruges til specifikke scenarier inden for læring og undervisning i sprog.

Endvidere vil han præsentere de nyeste forskningsresultater inden for området med AI og sproglæringsprocesser for at give et overblik over og diskutere følgende spørgsmål: Hvad er potentialet og grænserne for AI-værktøjer inden for fremmedsprogsundervisningen? Hvordan kan øvelser forbedres via intelligent fejlanalyse, intelligent feedback og scaffolding? Hvordan kan AI understøtte sprogunderviserens feedback-fremskridt?

VideoenThomas Strasser © Thomas Strasser
Prof. Dr. Thomas Strasser er universitetsprofessor i fremmedsprogsdidaktik og teknologiunderstøttet læring/undervisning ved Pädagogische Hochschule Wien. Han efteruddanner undervisere, er fremmedsprogsdidaktiker, e-learning-konsulent for internationale uddannelsesinstitutioner samt forfatter og evaluator af videnskabelige publikationer.

Hans fokusområder er: Fremmedsprogsdidaktik, web 2.0/3.0, kunstig intelligens (AI), sociale medier, mobil læring, ePortfolio, TELL (Technology-Enhanced Language Learning) og TEL (Technology-Enhanced Learning). Thomas Strasser har udgivet mange undervisnings- og metodebøger (English as a Foreign Language) og rejst i mere end 30 lande som international foredragsholder.

www.bildungshipster.online

Top