Forsøg i tyskundervisningen
Hvorfor flyver en luftballon?

Hvorfor flyver en luftballon? – Dette spørgsmål kan eleverne blandt andet udforske i tyskundervisningen.
Foto (udklip): SE Viera Photo © Adobe Stock

Naturvidenskabelige forsøg giver spænding i tyskundervisningen. De vækker elevernes nysgerrighed og fremmer deres forskerlyst. Derfor kan man lave forsøg i undervisningen, uden at det går ud over den tyske læseplan.

Når man skal lære, forstår man det bedst gennem egne erfaringer og egne oplevelser. Eleverne oplever en kognitiv succes, når de opdager og forstår enkle naturvidenskabelige eller tekniske sammenhænge. Disse sammenhænge kan også anskueliggøres i tyskundervisningen ved hjælp af ukomplicerede forsøg, og den positive indlæringsoplevelse kan motivere eleverne til også at udtrykke disse sammenhænge på fremmedsproget. Det er en berigelse for tyskundervisningen.

MÅLGRUPPE FOR FORSØG I SPROGUNDERVISNINGEN

Underviserne kan inddrage naturvidenskabelige forsøg i tyskundervisningen allerede fra sprogniveau A2. Her gør det ingen forskel, om man underviser børn, unge eller voksne. Det drejer sig derimod om at udvælge forsøgene med omhu. Eleverne er nemlig i stand til kognitivt at forstå naturvidenskabelige sammenhænge, selv om de (endnu) ikke kan forklare dem på tysk. Deres verbale og/eller ikke-verbale reaktioner viser underviseren, om de har forstået de tyske instrukser og det faglige indhold.

VALG AF FORSØG

Man bør helst undgå demonstrationsforsøg i tyskundervisningen. Man bør vælge forsøg, som eleverne kan gennemføre i mindre grupper. Gruppearbejde ansporer eleverne til at drøfte forskningsspørgsmålet, ideer til løsninger, eksperimentet og deres resultater. Hos begyndere foregår det ofte stadig på modersmålet. Men underviseren har mulighed for at tale tysk til de enkelte grupper for på den måde at støtte dem enkeltvist.
Vigtige kriterier for udvælgelsen af forsøg er sværhedsgraden og de nødvendige materialer. Under alle omstændigheder bør forsøgene være enkle og kunne udføres med husholdningsmaterialer eller i det mindste med billige materialer.
Underviseren bør også overveje, hvilke naturvidenskabelige eller tekniske spørgsmål, der berøres gennem eksperimentet, og hvordan det passer ind i emnet i tyskundervisningen.

Forsøget med syngende glas er velegnet til mindre grupper. Forsøget med syngende glas er velegnet til mindre grupper. | Foto: © Goethe-Institut Vigtige kriterier for udvælgelsen af forsøg er sværhedsgraden og de nødvendige materialer. Under alle omstændigheder bør forsøgene være enkle og kunne udføres med husholdningsmaterialer eller i det mindste med billige materialer.

Underviseren bør også overveje, hvilke naturvidenskabelige eller tekniske spørgsmål, der berøres gennem eksperimentet, og hvordan det passer ind i emnet i tyskundervisningen.
 
TYPISKE EMNER I TYSKUNDERVISNINGEN EKSEMPLER PÅ FORSKNINGSSPØRGSMÅL
Rejser Hvorfor flyver en luftballon? Hvordan flyver en raket?
Årstider og højtider Hvorfor fryser havet oppefra og ned? Hvorfor drejer en julepyramide rundt?
Vejr og miljø Hvorfor må man ikke gå i vandet i tordenvejr? Hvad er drivhuseffekten?
Orientering Hvornår er der fuldmåne? Hvordan finder man vej på havet?

FORSØGENE INTEGRERES I UNDERVISNINGEN

Sådan integrerer man et forsøg i undervisningen. Sådan integrerer man et forsøg i undervisningen. | Illustration: © ScienceLab Det vigtigste er at knytte an til elevernes verden. Afhængigt af alder og udviklingstrin kan man forvente forskellige niveauer af naturvidenskabelig og teknisk forhåndsviden. Underviseren bør sørge for at skabe en blid opstart afstemt med læreplanen for tyskundervisningen, som kan vække elevernes interesse. Det kan være en iagttagelse, en fiktiv eller en virkelig historie, et billede, en film, en genstand eller en person.

Denne opstart kan føre frem til et forskningsspørgsmål. Dette forskningsspørgsmål bliver den centrale undersøgelsesgenstand. Eleverne udvikler ideer til at besvare forskningsspørgsmålet. Her kan underviserne gøre brug af stilladsering og alt efter sprogniveau stille forskellige muligheder til rådighed eller lade eleverne diskutere frit. Eksperimentet er et forsøg på at afprøve ideerne. Det er afgørende, at eleverne drøfter resultaterne bagefter og gennemgår eksperimentets forløb sprogligt. Resultaterne kan også føre til et nyt forskningsspørgsmål og til en udbredelse af undersøgelserne.

FORBEREDELSERNE I OTTE TRIN

  1. Se nærmere på emnerne i læreplanen for tysk og se efter emner med naturvidenskabelig relevans.
  2. Undersøg emnet nærmere i bøger med forsøg og på hjemmesider for at finde et egnet forsøg.
  3. Søg efter en forbindelse til emnet: Hvilket forskningsspørgsmål kan dette forsøg give svar på, og hvordan passer det indholdsmæssigt til emnet?
  4. Afprøv selv forsøget.
  5. Overvej, hvilket ordforråd og hvilke grammatiske konstruktioner dette forsøg lægger op til, at man kan arbejde med og lave øvelser med i forløbet op til forsøget (for eksempel sammenligninger eller gradbøjninger).
  6. Find egnede aktiviteter, der kan formidle ordforrådet og grammatikken i forskellige sammenhænge.
  7. Formuler læringsmål for lektionen.
  8. Arbejd på muligheder for at arbejde videre med og at udbrede emnet.
Nu vil jeg ønske god fornøjelse i jagten på et egnet forsøg til undervisningen.