Goethe-Zertifikat B2

En ung kvinde knytter hånden af bare glæde. © Getty Images

Du vil gerne …

  • forberede dig på et studium i Tyskland
  • have dokumentation for tyskkundskaber på et avanceret niveau, når du søger en stilling
  • forberede dig på at arbejde inden for det medicinske område i Tyskland
  • have dokumentation for dine kundskaber på niveau B2
  • have et officielt og internationalt anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskprøve for unge og voksne. Den dokumenterer et avanceret sprogniveau og svarer til fjerde niveau (B2) af den seksdelte kompetenceskala inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan forstå hovedindholdet i komplekse tekster om konkrete og abstrakte temaer; forstå en faglig diskussion indenfor dit eget specialområde.
  • kan gøre dig forståelig så spontant og flydende, at en normal samtale med folk, der har tysk som modersmål, er mulig uden større anstrengelse fra begge sider.
  • kan udtrykke dig klart og detaljeret om et bredt spektrum af temaer, uddybe en holdning til et aktuelt spørgsmål og angive forskellige muligheders fordele og ulemper.

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvelsessæt til at øve online, også handicapvenlige og interaktive.

Yderligere informationer

Hvad tester vi ved Goethe-Zertifikat B2? Hvad er ellers vigtigt?