Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil gerne …

 • deltage i et studieforberedende kursus i Tyskland
 • bevise avancerede erhvervsrelaterede tyskkundskaber
 • forberede dig til et erhverv inden for medicin
 • bevise din læringssucces på niveau B2
 • have et officielt og international anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskprøve for voksne. Den anerkender et avanceret sprogniveau og svarer til fjerde niveau (B2) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

 • kan forstå hovedindholdet i komplekse tekster om konkrete og abstrakte temaer; forstå en faglig diskussion indenfor dit eget specialområde.
 • kan gøre dig forståelig så spontant og flydende, at en normal samtale med folk, der har tysk som modersmål, er mulig uden større anstrengelse fra begge sider.
 • kan udtrykke dig klart og detaljeret om et bredt spektrum af temaer, kommentere en holdning til et aktuelt spørgsmål og angive fordele og ulemper, ved brug af forskellige muligheder.

Forudsætninger

 • For Goethe-Zertifikat B2 anbefales unge fra 16 år.
 • Goethe-Zertifikat B2 forudsætter sprogkundskaber på kompetenceniveauet B2 inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.  
 • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 600 til 800 undervisningsenheder á 45 minutter.