Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil gerne …

  • deltage i et studieforberedende kursus i Tyskland
  • bevise avancerede erhvervsrelaterede tyskkundskaber
  • forberede dig til et erhverv inden for medicin
  • bevise din læringssucces på niveau B2
  • have et officielt og international anerkendt certifikat

New for 2019

The Goethe-Zertifikat B2 was revised. You can be examined in the new modular Goethe-Zertifikat B2 from 2019. Selected examination centres are offering the exam from 01.01.2019, all remaining centres worldwide from 01.08.2019. Please contact your local exam centre for more detailed information.

You will find resources and information relating to the exam under “Practice materials” and “Further information”.

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskprøve for voksne. Den anerkender et avanceret sprogniveau og svarer til fjerde niveau (B2) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan forstå hovedindholdet i komplekse tekster om konkrete og abstrakte temaer; forstå en faglig diskussion indenfor dit eget specialområde.
  • kan gøre dig forståelig så spontant og flydende, at en normal samtale med folk, der har tysk som modersmål, er mulig uden større anstrengelse fra begge sider.
  • kan udtrykke dig klart og detaljeret om et bredt spektrum af temaer, uddybe en holdning til et aktuelt spørgsmål og angive forskellige muligheders fordele og ulemper.

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvelsessæt til at øve online, også handicapvenlige og interaktive.

Yderligere informationer

Her finder du information om forudsætninger, prøveindhold samt yderligere information om Goethe-Zertifikat B2: