Yderligere informationer
2018

Tilbage til Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 er blevet revideret. Man kan tage prøven til det gamle Goethe-Zertifikat B2 frem til 31.12.2018 over hele verden og frem til 31.7.2019 på udvalgte Goethe-Institutter. Kontakt dit lokale Goethe-Institut for yderligere informationer.

Del for del: prøvedele

Goethe-Zertifikat B2 består af prøvedelene læse, lytte, skrive og tale (mundtlig prøve alene eller parvis). 
Prøven bliver gennemført og bedømt på samme måde verden over.
 

Læse

Du læser forskellige tekster som annoncer, kataloguddrag, fagtekster, kommentarer, anmeldelser og beretninger og laver opgaver i forlængelse deraf. Du udfylder de manglende ord i en skriftlig tekst.

Varighed: 80 minutter

Skrive

Du ytrer dig skriftligt til en avisartikel eller en kort artikel på internettet og retter et brev.

Varighed: 80 minutter

Lytte

Du lytter til samtaler, herunder telefonsamtaler, efterfølgende retter eller udfylder du manglende ord. Derudover lytter du til et interview om et aktuelt, samfundsmæssigt emne og laver opgaver i forlængelse deraf.

Varighed: ca. 30 minutter

Tale

I prøvens første del tager du stilling til en kort tekst. Efterfølgende taler du med din samtalepartner for sammen at træffe en beslutning eller finde en løsning.

Varighed: 10 hhv. 15 minutter

Forudsætninger

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskprøve for voksne.
 
Goethe-Instituttets prøver er tilgængelige for alle interesserede og kan aflægges uafhængigt af, om man har nået minimumsalderen eller har tysk statsborgerskab.
  • Goethe-Zertifikat B2 anbefales fra alderen 16 år.
  • Goethe-Zertifikat B2 forudsætter sprogkundskaber på kompetenceniveauet B2 inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 600 til 800 undervisningsenheder à 45 minutter.