Goethe-Zertifikat C1

En ung kvinde med hovedtelefoner skriver noget ned. Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil gerne …

  • forberede dig på et studium i Tyskland
  • bevise omfattende avancerede erhvervsrelaterede tyskkundskaber
  • forberede dig til et erhverv inden for medicin
  • bevise din læringssucces på niveau C1
  • have et officielt og international anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat C1 er en tyskprøve for voksne. Den bekræfter et omfattende avanceret sprogniveau og svarer til femte niveau (C1) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan forstå et bredt spektrum af krævende, længere tekster og også forstå implicitte betydninger.
  • kan udtrykke dig spontant og flydende uden ofte at måtte lede efter ord.
  • kan benytte sproget effektivt og fleksibelt i samfunds- og arbejdslivet eller under uddannelse og på studiet.
  • kan udtrykke dig klart, struktureret og udførligt om komplekse sagsforhold.
Kontakt dit universitet eller dit studieforberedelseskursus før studiestart, for at høre om mulighederne for fritagelse fra yderligere sproglige optagelsesprøver for udenlandske studerende ud over Goethe-Zertifikat C1.

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvelsessæt til at øve online, også handicapvenlige og interaktive.

Yderligere informationer

Hvad tester vi ved Goethe-Zertifikat C1? Hvad er ellers vigtigt?