Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil gerne …

 • forberede dig på et studium i Tyskland
 • bevise omfattende avancerede erhvervsrelaterede sprogkundskaber
 • forberede dig til et erhverv inden for medicin
 • bevise din læringssucces på niveau C1
 • have et officielt og international anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat C1 er en tyskprøve for voksne. Den anerkender et omfattende avanceret sprogniveau og svarer til femte niveau (C1) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

 • kan forstå et bredt spektrum af krævende, længere tekster og også forstå implicitte betydninger.
 • kan udtrykke dig spontant og flydende uden åbenlyst at måtte lede efter ord.
 • kan benytte sproget effektivt og fleksibelt i selskabs- og arbejdslivet eller under uddannelse og på studiet.
 • kan udtrykke dig klart, struktureret og udførligt i komplekse sagsforhold og i den forbindelse anvende forskellige midler til at binde teksten sammen.
Kontakt dit universitet eller dit studieforberedelseskursus før studiestart, for at høre om mulighederne for fritagelse fra at tage andre sproglige optagelsesprøver for udenlandske studerende ud over Goethe-Zertifikat C1.

Forudsætninger

 • For Goethe-Zertifikat C1 anbefales unge fra 16 år.
 • Goethe-Zertifikat C1 forudsætter sprogkundskaber på femte kompetenceniveau C1 inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.  
 • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 800 til 1000 undervisningsenheder á 45 minutter.