Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Du vil gerne …

  • tage en tyskprøve for børn og unge mellem 10 og 16 år
  • kunne bevise simple tyskkundskaber
  • kunne bevise din læringssucces på niveau A1
  • have et officielt og internationalt anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 er en tyskprøve for børn og unge i alderen 10 til 16 år. Den påviser helt enkle sprogkundskaber og svarer til første niveau (A1) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan stille og besvare enkle spørgsmål samt bede om noget og reagere, hvis du bliver spurgt om noget.
  • kan skrive om dig selv og andre i enkle vendinger og med enkle sætninger.
  • kan forstå samtaler og tekst, som handler om kendte ting. 

Forudsætninger

  • For Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 anbefales børn fra 10 år.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 forudsætter sprogkundskaber, som svarer til det første kompetenceniveau (A1) inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 80 til 200 undervisningsenheder á 45 minutter.