Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Et ungt menneske har det sjovt med at lære tysk. Foto: Getty Images/Comstock Images

Du vil gerne …

  • aflægge en tyskprøve for unge mellem 12 og 16 år
  • bevise enkle tyskkundskaber
  • bevise din læringssucces på niveau A2
  • have et officielt og internationalt anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch er en tyskprøve for unge i alderen 12 til 16 år. Den dokumenterer helt basale sprogkundskaber og svarer til andet niveau (A2) på kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.   

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan forstå og bruge sætninger og ofte anvendte udtryk i hverdagssituationer.
  • kan gøre dig forståelig i enkle, rutineprægede situationer, hvor det drejer sig om udveksling af informationer om kendte og almindelige emner.
  • med få midler kan beskrive din egen baggrund, uddannelse, de direkte omgivelser og ting i forbindelse med umiddelbare behov.

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvelsessæt til at øve online, også interaktivt.

Yderligere informationer

Hvad tester vi ved Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch? Hvad er ellers vigtigt?