Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

En ung kvinde med briller Foto: istockphoto

Du vil gerne …

  • ansøge om en au-pair-stilling i Tyskland
  • have et bevis på dine sprogkundskaber til visum for familiesammenføring af ægtefælle
  • kunne bevise din læringssucces på niveau A1
  • have et officielt og internationalt anerkendt certifikat

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 er en tyskprøve for voksne. Den påviser helt enkle sprogkundskaber og svarer til første niveau (A1) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan gøre dig forståelig på en enkel måde, når samtalepartnerne taler langsomt og tydeligt.
  • kan forstå og bruge kendte, hyppigt anvendte hverdagsudtryk og enkle sætninger (fx information ang. din person, familie, indkøb, arbejde og nærmere omgivelser).
  • kan præsentere dig selv og andre og stille andre mennesker spørgsmål til deres person – fx hvor de bor, hvilke mennesker de kender og hvilke ting de ejer. 

Forberedelse

Øvelsesmaterialer

Her finder du model- og øvelsessæt til at øve online, også handicapvenlige og interaktive.

Yderligere informationer

Hvad tester vi ved Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1? Hvad er ellers vigtigt?