Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Du vil gerne …

  • bevise enkle tyskkundskaber
  • bevise din læringssucces på niveau A2
  • have et officielt og international anerkendt certifikat 

Goethe-Zertifikat A2 er en tyskprøve for voksne. Den forudsætter elementære sprogkundskaber og svarer til andet niveau (A2) af kompetenceskalaens seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Når du har bestået prøven viser du, at du …

  • kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, som bruges i hverdagssituationer.
  • kan gøre dig forståelig i enkle, rutinemæssige situationer, hvor det drejer sig om enkel og direkte udveksling af informationer om velkendte og gængse temaer.
  • med enkle midler kan beskrive din egen herkomst og uddannelse og ting i sammenhæng med umiddelbare behov.